Trendbureau Drenthe bestaat 5 jaar

Terug

Trendbureau Drenthe bestaat 5 jaar

Geschreven op 27 september 2022

“Deze maand vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 5 jaar bestaat.”

Deze maand vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 5 jaar bestaat. Provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan toegankelijke en eenduidige Drentse data en kennis over onderwerpen als leefbaarheid, armoede, onderwijs, zorg en laaggeletterdheid. Sinds september 2017 monitoren we trends en ontwikkelingen, voeren we verdiepende onderzoeken uit en geven we Drentse inwoners een stem via het Drents panel. Zo ondersteunen we het beleid en de praktijk bij de Drentse gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties.

Een impressie van onze resultaten in 2022

Drenten aan het woord

Trendbureau Drenthe verkent op verschillende manieren hoe de inwoners van de provincie Drenthe over verschillende onderwerpen denken. De mening van inwoners van Drenthe doet er veel toe en helpt beleidsmakers, politici en overheden bij het nemen van beslissingen en het maken van beleid. Hoe gaat het met de Drenten, wat beweegt hen en hoe gaan zij om met de veranderingen in hun leefomgeving? Met het Drents Panel geven wij Drenten een stem.

Professioneel team

Het team van Trendbureau Drenthe bestaat uit zo’n vijfentwintig professionele en betrokken onderzoekers en adviseurs. Allen academisch geschoold en een aantal medewerkers zijn gepromoveerde onderzoekers. De adviesraad geeft ons een kritische reflectie op de maatschappelijke relevantie en kwaliteit van het onderzoek. Zo borgen we de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

Samenwerking

Trendbureau Drenthe hecht grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. Sterker nog, we kunnen niet zonder. De samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegen komen. Sommige partners nemen als expert deel aan één van de begeleidingscommissies van de monitoren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Drentse samenleving.

Benieuwd naar meer resultaten?

Ben je benieuwd naar meer resultaten van Trendbureau Drenthe? Kijk dan eens in ons jaarverslag 2021: Veerkrachtig door de crisis. 

 

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers