Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Terug

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Geschreven op 11 mei 2021

“Bij de maatschappelijke waarde zijn het tellen en het vertellen even belangrijk.”

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen om verantwoorden, maar ook om leren en verbeteren. Trendbureau Drenthe is betrokken bij een aantal grote en kleine onderzoeken naar maatschappelijke waarde.

Maatschappelijke waarde ontleed

De een heeft het over impact, de ander over effect of rendement. Maar in al deze gevallen draait het om de vraag welke waarde een organisatie toevoegt aan de maatschappij. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid en het bereik van activiteiten. Maar om de effecten die de activiteiten hebben op inwoners en de maatschappelijke verandering die wordt bereikt.

De afgelopen jaren heeft Trendbureau Drenthe meerdere organisaties begeleid bij het in beeld brengen van maatschappelijke waarde. We begeleidden inwonersinitiatieven in dorpen, maar ook professionele maatschappelijke organisaties. Steeds keken we samen hoe de activiteiten samen hingen met de doelen en op welke manier de impact gemeten kon worden. We stelden indicatoren op en onderzochten die. En we brachten de verhalen van de inwoners waar het om draaide in beeld. Altijd vanuit de gedachte dat bij maatschappelijke waarde het tellen en het vertellen even belangrijk zijn.

Onze inzet in het sociale domein

In 2021 gaan we netwerkpartners in het sociale domein faciliteren, activeren en inspireren hoe zij met (innovatieve)onderzoeksmethoden hun impact zichtbaar kunnen maken (en wat hiervoor nodig is):

  • Wij bundelen de geleerde lessen uit onderzoeksmethodieken vanuit onze eigen projecten op het gebied van het monitoren van effecten met die uit beschikbare regionale, landelijke en internationale literatuur tot een digitale publicatie/praatplaat. Dit komt beschikbaar op onze website.
  • Wij organiseren in het najaar een webinar (reeks) voor netwerkpartners in het sociale domein over (geleerde lessen en voorbeelden van) onderzoeksmethodieken om impact zichtbaar te maken in het sociale domein (inhoudelijk en financieel).

Onze inzet bij inwonersinitiatieven

Ook inwonersinitiatieven krijgen steeds vaker de vraag wat hun maatschappelijke waarde is. Om de maatschappelijke waarde van inwonersinitiatieven aan te tonen en hen tegelijkertijd handvatten te bieden voor een waardebepaling, zijn we een onderzoek gestart:

  • We helpen 3 pilotinitiatieven bij het bepalen van hun maatschappelijke waarde. Ondertussen zetten we de kansen en valkuilen van het onderzoeken van maatschappelijke waarde op een rij.
  • De kansen en valkuilen delen we met alle inwonersinitiatieven die bezig willen met het bepalen van hun maatschappelijke waarde.

Meer weten?

Vraagt jouw organisatie zich af wat haar maatschappelijke waarde is? Of moet ze die aantonen omdat haar financiers daar om vragen? Wil je als gemeente weten wat de maatschappelijke waarde is van een initiatief dat jullie ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Marleen Meijer

Marleen Meijer

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers