Doorstroom na leerjaar 3

We kijken hier hoe het verder gaat met de leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf leerjaar 3, dus in de bovenbouw tot het examenjaar. De meeste leerlingen blijven vanaf leerjaar 3 doorgaan op hetzelfde onderwijsniveau en sluiten daarmee na hun examen de voortgezet onderwijsperiode af. Toch zijn er leerlingen die na het 3e leerjaar nog van onderwijsniveau wisselen. De leerlingen kunnen voordat de opleiding is afgesloten de school verlaten en kiezen voor een vervolgopleiding, of ze kunnen in de bovenbouw van niveau wisselen.

Een deel van de leerlingen verlaat het reguliere bekostigde onderwijs en verdwijnt uit het zicht van de onderwijsstatistieken. Voor vmbo, havo en vwo zijn de wisselingen in opleiding van leerlingen uit Noord Nederland afgezet tegen landelijke cijfers. We vergelijken telkens de opleiding die de leerlingen doen in 2018-2019 met de opleiding die het jaar ervoor gedaan werd.

In het kort

  • 4% van de vmbo bl leerlingen stroomt na leerjaar 3 op naar vmbo kl.
  • 96% van de vmbo gt leerlingen (in Noord-Nederland) blijft na leerjaar 3 op hetzelfde niveau (vmbo kl en vmbo bl leerlingen wisselen vaker).
  • Vmbo bl verdwijnen vaker na leerjaar 3 uit het bekostigde onderwijs dan kl en gt leerlingen.
  • Na havo 4 gaat 7% naar mbo.
  • 10% van de leerlingen gaat na vwo 3 verder in het havo.

Vaker niveau wisselingen na leerjaar 3 bij leerlingen vmbo bl en vmbo kl dan bij vmbo gt

Je kunt in de onderstaande visualisatie vergelijkingen maken van het jaar 2018-2019 met het voorafgaande jaar en van 2017-2018 met het voorafgaande jaar.

We zien dat de leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo doen in 4% van de gevallen na leerjaar 3 ‘opstromen’ naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Vorig jaar was dit percentage overigens 6%. Ongeveer 3% verdwijnt uit het bekostigde onderwijs na afloop van het derde leerjaar.

Bij de kaderberoepsgerichte vmbo 3 leerlingen zien we een afstroom van 5% (gelijk aan landelijk). Dit was vorig jaar iets hoger, namelijk 8%. Ongeveer 1% verdwijnt uit het onderwijs.

Van de leerlingen in leerjaar 3 van de gemengd/ theoretische leerweg stroomt 2% af naar vmbo kl. Een klein deel (1%) verdwijnt uit het zicht van het bekostigde onderwijs. De vmbo gt leerlingen blijven dus van alle vmbo-ers het vaakst op hetzelfde niveau na het derde leerjaar.

Na havo 4 gaat 7% naar mbo

Negen procent van de noordelijke leerlingen in havo 3 stroomt af naar het vmbo. De opstroom naar vwo is 2%. Na havo 4 gaat 92% verder met hetzelfde onderwijs, echter ongeveer 7% kiest voor het verlaten van het voortgezet onderwijs en gaat naar het mbo.

Een tiende van de vwo-ers na leerjaar 3 naar havo

Bij de vwo-ers zien we dat een tiende deel na het derde leerjaar de opleiding vervolgt op havo niveau. Na het 4e leerjaar is dit 8% en na het 5e leerjaar nog 4%. Het aandeel leerlingen dat na leerjaar 3, 4 of 5 buiten het onderwijs verdwijnt is minder dan 1%.

gerelateerd

medewerkers