Doorstroom na leerjaar 3

We kijken hier het verder gaat met de leerlingen vanaf leerjaar 3. De meeste leerlingen blijven vanaf dit moment doorgaan op hetzelfde onderwijsniveau en sluiten daarmee na hun examen de voortgezet onderwijsperiode af. Toch is er een deel van de leerlingen die na het 3e jaar vmbo, of na het 3e en 4e jaar havo of na het 3e, 4e, of 5e jaar vwo van onderwijsniveau wisselen. Ze kunnen de school verlaten en kiezen voor een vervolgopleiding, of ze kunnen van niveau wisselen in het voortgezet onderwijs. Een deel van de leerlingen verlaat het reguliere bekostigde onderwijs en verdwijnt uit het zicht van de onderwijsstatistieken. Voor vmbo, havo en vwo zijn de wisselingen in opleiding van leerlingen uit Noord Nederland afgezet tegen landelijke cijfers. We vergelijken telkens de onderwijspositie in het basisjaar 2016-2017 met de onderwijspositie in 2017-2018.

In het kort

  • 6% van de vmbo bl leerlingen stroomt na leerjaar 3 op naar vmbo kl.
  • 95% van de vmbo gt leerlingen blijft na leerjaar 3 op hetzelfde niveau (vmbo kl en vmbo bl leerlingen wisselen vaker).
  • Vmbo bl leerlingen verdwijnen vaker na leerjaar 3 uit het bekostigde onderwijs dan kl en gt leerlingen.
  • (Iets) meer afstroom dan opstroom na havo 3.
  • 10% van de leerlingen gaat na vwo 3 verder op de havo.

Vaker niveau wisselingen na leerjaar 3 bij leerlingen vmbo bb en vmbo kt dan bij vmbo gt

De visualisatie laat zien dat de leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo doen in ruim 6% van de gevallen na leerjaar 3 ‘opstromen’ naar de kadergerichte leerweg. Voor de leerlingen uit Noord Nederland geldt dat iets sterker dan gemiddeld in Nederland. Ongeveer 2% verdwijnt uit het bekostigde onderwijs na afloop van het derde leerjaar. Bij de kaderberoepsgerichte vmbo 3 leerlingen zien we echter een afstroom van bijna 8% (ook hier iets hoger dan landelijk). Nog geen procent verdwijnt uit het onderwijs. Van de leerlingen die een gemengd/ theoretische leerweg volgen gaat 1% na leerjaar 3 verder op de havo, terwijl ongeveer 2% ‘afstroomt’ naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Een klein deel (0,6%) verdwijnt uit het zicht van het bekostigde onderwijs. De vmbo gt leerlingen blijven dus van alle vmbo-ers het vaakst op hetzelfde niveau na het derde leerjaar.

Na havo 3 iets vaker afstroom dan opstroom

Negen procent van de noordelijke leerlingen in havo 3 stroomt af naar het vmbo. Dit is iets meer dan het landelijke gemiddelde. De opstroom naar vwo is ongeveer 2% (landelijk is dit iets hoger). Na havo 4 gaat 93% verder met hetzelfde onderwijs, echter ongeveer 6% kiest voor het verlaten van het voortgezet onderwijs en gaat naar het mbo.

Een tiende van de vwo-ers na leerjaar 3 naar de havo

Bij de vwo-ers zien we dat een tiende deel na het derde leerjaar de opleiding vervolgt op havo niveau. Na het 4e leerjaar is dit ruim 7% en na het 5e leerjaar nog 4%. Het aandeel leerlingen dat na leerjaar 3, 4 of 5 buiten het onderwijs verdwijnt is minder dan 1%.

gerelateerd

medewerkers