Uitstroom vmbo, havo, vwo

Na het diploma van het voortgezet onderwijs gaan de meeste leerlingen verder naar een mbo-, hbo- of wo- opleiding. Sommige leerlingen gaan verder in het voortgezet onderwijs. Een deel van de gediplomeerde vo-verlaters is een jaar na de opleiding buiten het (bekostigde) onderwijs terechtgekomen. Landelijk gaat het om iets meer dan 8%, in Noord Nederland gaat het om ongeveer 6% (CBS, 2018). In dit deel kijken we naar de uitstroom van zowel gediplomeerde als ongediplomeerde vmbo-ers, havisten en vwo-ers. De cijfers zijn alleen beschikbaar voor Noord Nederland als totaal, dus we vergelijken Noord Nederland met het totale beeld voor Nederland.

In het kort

  • In Noord Nederland gaat 91% van de vmbo-ers na het diploma verder in het middelbaar beroepsonderwijs (landelijk 89%).
  • In Noord Nederland komt ongeveer 1% van de gediplomeerde vmbo-ers buiten het (bekostigde) onderwijs terecht (landelijk 2%).
  • In Noord Nederland komt ongeveer 5% van de ongediplomeerde vmbo verlaters buiten het bekostigde onderwijs terecht (landelijk 9%).
  • In Noord Nederland gaat ruim 14% van de gediplomeerde vmbo gt-ers een havo opleiding doen (landelijk bijna 16%).
  • Zowel landelijk als in het noorden gaat ongeveer driekwart van de havisten met een diploma verder studeren in het hbo.
  • Zowel landelijk als in het noorden gaat ongeveer een tiende deel van de havisten die het diploma niet hebben behaald verder in het mbo.
  • Zowel landelijk als in het noorden gaat driekwart van de vwo-ers met een diploma verder studeren in het wo.

Ongeveer 90% van de vmbo-ers met diploma gaat verder studeren in het mbo

Ruim 90% van de noordelijke gediplomeerde vmbo-ers gaat een vervolgopleiding doen in het middelbaar beroepsonderwijs (landelijk net beneden de 90%). Iets minder dan een tiende deel gaat verder met een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs (zowel in het noorden als landelijk). Ongeveer 1% (landelijk 2%) zit na het diploma niet in het bekostigde onderwijs. De percentages voor Noord Nederland verschillen niet heel veel van de landelijke cijfers.

Ongeveer 5% van de noordelijke vmbo 4 leerlingen die geen diploma heeft behaald verlaat het (bekostigde) onderwijs (zie tweede tabblad in de visualisatie). Landelijk is dit percentage hoger, namelijk 9%. We zien dat 38% van de noordelijke ongediplomeerde vmbo-ers naar het mbo gaat (landelijk 31%) en 56% (landelijk 60%) gaat verder in het voortgezet onderwijs.

Het derde tabblad van de visualisatie laat per leerweg zien wat de gediplomeerde vmbo-ers doen na hun opleiding. Vrijwel niemand gaat na een basis- of kaderberoepsgerichte leerweg verder in het voortgezet onderwijs. Ongeveer 1% (noordelijk) komt buiten het bekostigde onderwijs terecht. De meeste leerlingen gaan verder naar het mbo in een beroep opleidende leerweg (BOL). Ongeveer 15% van de gediplomeerde vmbo-ers van de gemengde of theoretische leerweg gaat een havo opleiding doen. Noord Nederland verschilt hierin nauwelijks van de rest van Nederland.

Slechts een klein deel van de gediplomeerde havisten (6%) gaat door naar het vwo

De havisten met een diploma gaan in driekwart van de gevallen naar het hbo voor het vervolg van hun opleiding. Een klein deel (6% in Noord Nederland) gaat verder naar het vwo en een nog kleiner deel gaat naar het mbo (2%). Ongeveer 14% komt buiten het onderwijs terecht. Er is op dit moment vrijwel geen verdere informatie over de laatstgenoemde groep. Gaan deze jongeren aan het werk, of nemen ze een tussenjaar voor een reis of iets dergelijks?

Het tweede tabblad in onderstaande visualisatie laat zien dat de havo 5 leerlingen die geen diploma hebben behaald in de meeste gevallen dit diploma toch in het volgende jaar proberen te behalen (48% via de reguliere havo en 32% via volwassenenonderwijs). Zowel in het noorden als landelijk gaat ongeveer 10% verder in het middelbaar beroepsonderwijs. Ongeveer 5% komt buiten het onderwijs terecht.

Driekwart van de gediplomeerde vwo-ers gaat naar het wetenschappelijk onderwijs

Zowel landelijk als in het noorden geldt dat driekwart van de vwo-ers die het diploma behaald hebben, een jaar later ingeschreven zijn op een wetenschappelijke opleiding. Ongeveer een tiende deel gaat naar het hbo, de rest is buiten het bekostigde onderwijs. De vwo-ers die hun diploma niet hebben behaald gaan in een derde deel van de gevallen nog een keer proberen dit diploma te behalen in het reguliere dagonderwijs en in 44% (noordelijk percentage) van de gevallen gaan ze naar het volwassenenonderwijs voor hun vo-diploma. Ongeveer 9% verdwijnt uit het bekostigde onderwijs. Dit is minder dan landelijk (15%).

gerelateerd

medewerkers