Vervolgaanpak van laaggeletterdheid

Terug

Vervolgaanpak van laaggeletterdheid

Geschreven op 22 november 2019

“Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten.”

Het Rijk en de VNG presenteerden begin september 2019 de bestuurlijke afspraken over de toekomstige aanpak van laaggeletterdheid. De ondertekende gezamenlijke ambities van het Rijk en de VNG brengen veranderingen met zich mee voor gemeenten. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld: € 5 miljoen per jaar in 2020, oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024.
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor vinden zij het vaak lastig om met een computer om te gaan. Dit heeft nadelige gevolgen. Ze zijn werkloos of hebben moeite om bij te blijven op het werk. Meer dan anderen leven zij in schulden en armoede of hebben zij te kampen met gezondheidsproblemen. Tot op heden lukt het veel gemeenten nog onvoldoende om deze inwoners te bereiken met lessen taal, rekenen of computervaardigheden, zodat zij mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Nieuwe aanpak laaggeletterdheid vanaf 2020

Met de bestuurlijke afspraken worden de komende jaren méér laaggeletterden bereikt met een cursusaanbod op maat. Vanaf 2020 krijgen gemeenten meer regie, meer financiële middelen en verandert de landelijke ondersteuning. Ook komt er een nieuw expertisecentrum en een kwaliteitskader voor het non-formele aanbod. Tot slot wordt een landelijke monitor ingevoerd om de deelname aan cursussen basisvaardigheden en de effecten hiervan te meten.

Presentaties van de informatiebijeenkomsten

Op maandag 7 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober vonden er informatiebijeenkomsten over de nieuwe aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 plaats in respectievelijk Den Haag, Tilburg en Zwolle.
Aanwezig waren (ambtenaren van) gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Portefouillehouders Educatie of Laaggeletterdheid en medewerkers van de de domeinen Werk & inkomen, Wmo, het bibliotheekwerk en het brede sociaal domein.
Tel Mee met Taal zette de gestelde vragen tijdens deze bijeenkomsten op een rij, met antwoorden:

Betrokken medewerkers

Esther Rodenburg

Esther Rodenburg

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers