Vmbo-leerlingen zien afstroom niet als falen en behouden hun ambities

11 april 2019

Als onderdeel van de Drentse Onderwijsmonitor ging Trendbureau Drenthe in gesprek met jongeren die van de basisschool een havo-advies kregen, maar toch ‘afstroomden’ naar vmbo. Hoe kijken leerlingen zelf naar deze afstroom? Op woensdag 3 april presenteerden we op de Drentse Onderwijsdag het rapport ‘Voortgezet onderwijs en afstroom’ met de resultaten van de gesprekken met leerlingen. We spraken hiervoor met leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe. Ook ging op deze datum de Drentse Onderwijsmonitor officieel ‘online’.

Meer afstroom in Drenthe dan landelijk

We zien in de gegevens van de Drentse Onderwijsmonitor dat het aandeel jongeren dat onder het adviesniveau onderwijs volgt in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs lager is dan eerdere jaren. Toch is deze afstroom groter dan landelijk.

Wat zien jongeren als reden van afstroom?

De meeste jongeren steken de hand in eigen boezem wanneer hen gevraagd wordt naar de reden van afstroom. Maar de manier van lesgeven speelt ook een rol. Zo noemen de leerlingen de negatieve kanten van het werken met iPad of Chromebook. Ze doelen hierbij op de verleidingen die hierdoor ontstaan om met andere dingen bezig te zijn dan de lesstof. Leerlingen willen graag een leraar met humor, die goed orde kan houden. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, een consequente opstelling van de docent en ruimte voor interactie. De leerlingen vinden positieve feedback erg belangrijk. Negatieve opmerkingen van docenten werken sterk demotiverend.

Ambitie blijft, ook na afstroom

De leerlingen die de onderzoekers spraken, gaven aan dat ze het afstromen niet zien als falen. De omgeving had er meer moeite mee dan zij zelf. De leerlingen hebben in de meeste gevallen een duidelijk beeld van wat ze willen bereiken en hun ambitie blijft onaangetast door de afstroom.

De Drentse Onderwijsmonitor: vanaf nu online!

Naast de informatie over de afstroom in het voortgezet onderwijs geeft de Drentse Onderwijsmonitor een breed overzicht van de diverse ontwikkelingen die er zijn in de onderwijswereld, van basisschool tot en met het hoger onderwijs. Na twaalf jaarlijkse papieren edities van de Drentse Onderwijsmonitor zijn de cijfers en de feiten over het Drentse onderwijs nu online beschikbaar via www.trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor. Zo kunnen we actuele informatie aanbieden. Met de interactieve visualisaties is het daarnaast mogelijk om een overzicht te krijgen van gegevens over eerdere jaren, of gegevens gepresenteerd per afzonderlijke gemeente.

Van leerlingaantallen en schoolprestaties tot gelijke kansen, alle feiten en cijfers op een rij

Informatie over de Drentse scholen bieden we aan op een interactieve kaart. Waar staan de diverse scholen voor regulier en speciaal onderwijs? Welke opleidingen in het voortgezet onderwijs worden in Drenthe aangeboden en waar staan deze? Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot leerlingenaantallen? Ook is te zien hoe Drentse leerlingen presteren op school. Hoe goed zijn basisschoolleerlingen op rekenen en taal in vergelijking met hun landelijke leeftijdgenoten en hoe verloopt de overgang naar het voortgezet onderwijs? We kijken hoe het leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs en hoe hun loopbaan zich verhoudt tot de adviezen van de basisschool. Hoe het zit met de gelijke kansen in het onderwijs? Het moet niet uitmaken waar je vandaan komt of waar je naar school gaat, je eigen talenten bepalen waar je terecht komt. We geven informatie over verzuim, vrijstellingen en voortijdig schoolverlaten.

Nieuwe ontwikkelingen

In toenemende mate besteden we aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Kijk regelmaat op onze site voor geüpdate gegevens. Ook publiceren we nieuwe en interessante ontwikkelingen via nieuwsberichten. Automatisch op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

> Bekijk de Drentse Onderwijsmonitor

> Bekijk het rapport Voortgezet onderwijs en afstroom