Vmbo-leerlingen zien afstroom niet als falen en behouden hun ambities

Terug

Vmbo-leerlingen zien afstroom niet als falen en behouden hun ambities

Geschreven op 11 april 2019

“Afstromen voelt niet als falen. Het is eerder de omgeving die er moeite mee heeft.”

Voor de Drentse Onderwijsmonitor ging Trendbureau Drenthe in gesprek met jongeren die van de basisschool een havo-advies kregen, maar toch ‘afstroomden’ naar vmbo. Hoe kijken leerlingen zelf naar deze afstroom? Op woensdag 3 april presenteerden we op de Drentse Onderwijsdag het rapport ‘Voortgezet onderwijs en afstroom’ met de resultaten van de gesprekken met leerlingen. We spraken hiervoor met leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe.

Meer afstroom in Drenthe dan landelijk

We zien in de gegevens van de Drentse Onderwijsmonitor dat het aandeel jongeren dat onder het adviesniveau onderwijs volgt in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs lager is dan eerdere jaren. Toch is deze afstroom groter dan landelijk.

Wat zien jongeren als reden van afstroom?

De meeste jongeren steken de hand in eigen boezem wanneer hen gevraagd wordt naar de reden van afstroom. Maar de manier van lesgeven speelt ook een rol. Zo noemen de leerlingen de negatieve kanten van het werken met iPad of Chromebook. Ze doelen hierbij op de verleidingen die hierdoor ontstaan om met andere dingen bezig te zijn dan de lesstof. Leerlingen willen graag een leraar met humor, die goed orde kan houden. Ze hebben behoefte aan een duidelijke structuur, een consequente opstelling van de docent en ruimte voor interactie. De leerlingen vinden positieve feedback erg belangrijk. Negatieve opmerkingen van docenten werken sterk demotiverend.

Ambitie blijft, ook na afstroom

De leerlingen die de onderzoekers spraken, gaven aan dat ze het afstromen niet zien als falen. De omgeving had er meer moeite mee dan zij zelf. De leerlingen hebben in de meeste gevallen een duidelijk beeld van wat ze willen bereiken en hun ambitie blijft onaangetast door de afstroom.
De informatie over de afstroom in het voortgezet onderwijs is ook online beschikbaar via www.trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor.

> Bekijk Onderwijsniveau leerjaar 3 vergeleken met schooladvies (webpagina van de Drentse Onderwijsmonitor)
> Bekijk Zittenblijven en op- en afstroom (webpagina van de Drentse Onderwijsmonitor)
> Bekijk het rapport Voortgezet onderwijs en afstroom (PDF, 24 pagina's)

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers