Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016 online

Terug

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016 online

Geschreven op 22 december 2017

“Het cliëntervaringsonderzoek biedt ook een aantal aanknopingspunten voor een betere uitvoering van de Wmo.”

De (over)belasting van de mantelzorg en de eigen bijdrage zijn belangrijke aangrijpingspunten voor een nog verdere verbetering van de Wmo, blijkt uit analyse van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 in Drenthe en Groningen.

Het gaat beter

Het gaat beter met de uitvoering van de Wmo. De ervaringen van de Wmo-cliënten in 2016 waren beter dan in 2015. Het cliëntervaringsonderzoek biedt daarnaast ook een aantal aanknopingspunten voor een betere uitvoering van de Wmo. Zo kan er vooral winst geboekt worden bij cliënten die bij de gemeente komen omdat hun mantelzorger overbelast is of dreigt te raken, en bij cliënten waarvoor de hoogte van de eigen bijdrage een probleem is. Ook kunnen gemeenten de Wmo-cliënten nog beter op de hoogte stellen van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Vooral de mensen die niet de mogelijkheid hebben een naaste mee te nemen naar het keukentafelgesprek kunnen hiervan profiteren.

In 2017 uitgevoerd

Het Trendbureau Drenthe heeft het cliëntervaringsonderzoek in 2017 uitgevoerd in 7 Drentse gemeenten en het Sociaal Planbureau Groningen in 17 Groningse gemeenten. De uitkomsten zijn bekend gemaakt via de site clientervaringsonderzoek-wmo.nl. Aan het onderzoek namen in totaal ruim 7.000 Wmo-cliënten deel. Zij beantwoordden vragen over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en de effectiviteit. Er is doorgevraagd over de (over)belasting van de mantelzorg en de eigen bijdrage. In de nadere analyse van de onderzoeksuitkomsten leverden deze vragen nieuwe gezichtspunten op.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over de opzet en uitkomsten van het door het Trendbureau Drenthe en het Sociaal Planbureau Groningen uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek 2016 is te vinden op clientervaringsonderzoek-wmo.nl.
Lees de Provinciale analyse cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 in Drenthe en Groningen

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers