Zicht op data over fietsgedrag en fietsverkeer in Drenthe

Terug

Zicht op data over fietsgedrag en fietsverkeer in Drenthe

Geschreven op 23 november 2017

“Provincie Drenthe: De cijfers moeten ons inzicht geven in waar de knelpunten precies zitten, zodat we ons beleid kunnen toetsen en eventueel aanpassen.”

Trendbureau Drenthe hield voor de provincie Drenthe een brede inventarisatie naar relevante beschikbare (open)databronnen en onderzoeken voor de Drentse fietsmonitor.

Fietsmonitor Drenthe

In Drenthe ontwikkelt de provincie een provinciale fietsmonitor. Drenthe wil dé fietsprovincie van Nederland’ zijn én blijven. De provincie vindt het daarom belangrijk om te weten hoe het fietsbeleid zich in Drenthe ontwikkelt. Dit wordt inzichtelijk met gegevens die een overkoepelend beeld geven van fietsverkeer en fietsgedrag en de veranderingen die daarin optreden. De Fietsmonitor is vanaf 2018 gebruiksklaar. De monitor wordt een platform van open data, in beheer bij de provincie maar in samenwerking met de gemeenten.

Big data

Dankzij de brede inventarisatie vanuit Trendbureau Drenthe kan de fietsmonitor worden verrijkt met bijna dertig (open) databronnen. Het gaat hierbij om specifieke informatie over fietsgedrag, fietsverkeer, fietsnetwerken, maar ook knelpunten in Drenthe. Verschillende potentiële gebruikers kunnen deze informatie benutten.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers