Zorg voor ouderen

Terug

Zorg voor ouderen

Geschreven op 25 april 2018

“De meeste 65-jarigen zijn vitaal. Driekwart van de ouderen woont zelfstandig en hoeft geen gebruik te maken van wijkverpleging of langdurige zorg. Maar de gemiddelde zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd.”

De eerste landelijke monitor Zorg voor ouderen is uitgebracht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eén van de bevindingen is dat de gemiddelde uitgaven van zorg aan ouderen die thuis wonen bijna drie keer lager zijn dan de uitgaven aan ouderen die niet meer zelfstandig wonen. In de werkplaats ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ gaat Trendbureau Drenthe deze zomer in gesprek met ouderen en hun mantelzorgers over de eigen ervaringen met zorg en welzijn.

Zorg voor ouderen in beeld

Van alle verzekerden in Nederland is 19% (ruim drie miljoen) ouder dan 65 jaar. 48% van alle zorguitgaven hangt samen met de zorg voor ouderen. In totaal bedroegen de zorguitgaven aan ouderen in 2016 € 27.9 miljard. Toch hebben de meeste mensen op 65-jarige leeftijd nauwelijks meer zorg nodig dan de gemiddelde Nederlander, meldt de NZa, in de eerste Monitor zorg voor ouderen. In deze monitor brengt de NZa het totale zorggebruik in kaart voor alle verzekerden boven de 65 jaar. De meeste 65-jarigen zijn vitaal. Driekwart van de ouderen woont zelfstandig en hoeft geen gebruik te maken van wijkverpleging of langdurige zorg. Maar de gemiddelde zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar (van gemiddeld € 5.300 per oudere voor 65-75 jarigen, naar gemiddeld € 23.000 per oudere voor 85-plussers).

Zorguitgaven thuiswonende ouderen lager

Bijna alle ouderen gebruiken huisartsenzorg en farmaceutische zorg. Omdat de gemiddelde uitgaven van deze zorgvormen relatief laag zijn, beïnvloeden deze maar een klein deel van de totale uitgaven. Met de leeftijd neemt het gebruik van ziekenhuiszorg af en de wijkverpleging en langdurige zorg toe. Boven de 75 jaar zijn dit de belangrijkste zorgvormen. Voor ouderen boven de 85 zijn de kosten voor wijkverpleging en langdurige zorg bijna 75% van het totaal voor deze leeftijdsgroep. Verreweg de meeste ouderen (94%) wonen thuis. Ook van de 85-plussers woont zeventig procent nog thuis, vaak met ondersteuning van wijkverpleging. Opvallend is dat het aandeel thuiswonende 85-plussers met structurele wijkverpleging in 2016 voor het eerst hoger is dan het aandeel 85-plussers dat in een verpleeghuis woont. De gemiddelde uitgaven van zorg aan ouderen die thuis wonen zijn bijna drie keer lager dan de uitgaven aan ouderen die niet meer zelfstandig wonen.

Ouderen zelf aan het woord in Drenthe

Wat nog onvoldoende in beeld is bij dit type landelijke onderzoek is het perspectief van de ouderen zelf. In het kader van de werkplaats ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ gaat Trendbureau Drenthe deze zomer in gesprek met ouderen en hun mantelzorgers over de eigen ervaringen met zorg en welzijn.

Bron
NZa

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers