Bereikbaarheid en beschikbaarheid

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg is onder andere afhankelijk van de demografische ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen in de zorg in een gemeente of provincie. De transformatie van het sociaal domein en de substitutie  van zorg kunnen zorgen voor veranderingen in de fysieke en ervaren bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg hebben onder andere te maken met fysieke afstand tot de inwoner, maar ook met samenwerking in de zorg en ondersteuning en het aantal professionals dat ondersteuning kan bieden.

Hier vindt u de trends en ontwikkelingen in Drenthe op het gebied van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg en ondersteuning. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisarts en ziekenhuiszorg zijn geanalyseerd en in beeld gebracht.

gerelateerd