Informele zorg

Informele Zorg

Informele zorg omvat alle hulp aan mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen die niet wordt gegeven in het kader van een beroep. Hierbij gaat het zowel om hulp die mensen aan elkaar geven vanwege de onderlinge band die zij hebben (mantelzorg) als om vrijwilligerswerk op het terrein van zorg en ondersteuning. Veel mantelzorgers en vrijwilligers ontlenen voldoening aan hun inzet. Voorkomen van overbelasting van de mantelzorg is een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers en professionals in zorg en ondersteuning.

Mantelzorg

Mantelzorgers geven hulp en zorg aan familie, buren of vrienden. Omdat bijna iedereen wel eens iets doet voor een ander is afgesproken dat iemand mantelzorger is als hij 8 uur of meer per week zorg verleent òf minder dan 8 uur per week maar dan wel voor een periode langer dan 3 maanden. Volgens deze definitie was in 2016 14,6% van de inwoners van Drenthe mantelzorger. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 14,2% (in 2016). In de provincie Drenthe wordt er gemiddeld 16.8 uur per week besteed aan het geven van mantelzorg, dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. In de gemeente Westerveld wordt relatief veel mantelzorg gegeven. In de gemeenten Coevorden en Midden-Drenthe wordt beduidend minder mantelzorg gegeven.

In 2016 was landelijk het percentage mantelzorgers het grootst onder 50- tot 55-jarigen (24,8%) (volksgezondheidenzorg.info). Dit komt mogelijk doordat van deze groep mensen de ouders nog in leven zijn en tegelijkertijd vaak een zodanige leeftijd hebben dat ze meer gezondheidsklachten hebben (Josten & de Boer, 2015). Daarna neemt het aantal mensen dat mantelzorg verleent af met de leeftijd.

In Drenthe is het percentage mantelzorgers van 65 jaar en ouder iets lager dan landelijk (13.9% en 15.2%). Het percentage zwaarbelaste mantelzorgers in deze leeftijdscategorie ligt wel beduidend hoger in de Drenthe dan landelijk (18.1% en 13.6%). In de gemeente Coevorden en Hoogeveen wordt de minste mantelzorg gegeven door 65-plussers met 11.6 procent. In de gemeenten Tynaarlo (17.7%) en de gemeente Assen (17%) wordt de meeste mantelzorg gegeven door deze leeftijdscategorie.

De meeste mantelzorg wordt ontvangen door inwoners van 65 jaar en ouder (11,3). In de gemeente Noordenveld wordt de minste mantelzorg ontvangen door 65-plussers (7,2%). In Hoogeveen wordt de meeste mantelzorg ontvangen door 65-plussers (16%). Provinciaal ontvangen inwoners gemiddeld 19.1 uur per week aan mantelzorg. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde (20.5 uur).

Landelijk onderzoek laat zien dat het de verwachting is dat het potentieel aan mantelzorg gevers (door 50- tot 74-jarigen) afneemt. In 1990 lag dit gemiddeld rond/boven cijfer 10. Dit houdt in dat per 85-plusser er bijna overal nog 10 of meer 50- tot 74-jarigen zijn die hulp zouden kunnen verlenen. In veel krimpgebieden zal dit in 2040 minder dan 5 zijn. Dit geldt ook voor de provincie Drenthe, in het bijzonder worden hierbij de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld genoemd (rapportage Planbureau van de Leefomgeving).

 

Medewerker

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Gezondheid, welbevinden en bewegen in Drenthe

Zorg

Netwerk Mantelzorg Drenthe 'Een regionale agenda voor Drenthe'

Zorg

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg maakt zich hard voor woonzorgopgave in Drenthe

We hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties ouderen en mensen met een zorgbehoefte veilig en comfortabel kunnen wonen in Drenthe. Deze ambitie staat echter onder druk. Onder andere door de spanning op de woningmarkt en de personeelstekorten in de zorg, tegen een achtergrond van een snel toenemend

Zorg

Wensen en behoeften voor langer thuis wonen in Drenthe

Het aantal ouderen in de provincie Drenthe neemt toe. Het overgrote deel van deze ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het merendeel van de ouderen denkt echter (nog) niet aan de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat Trendbureau deed onder ruim 1.600 Drentse inwoners over hun woonwensen. De uitkomsten van d

Zorg

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

Op woensdag 11 mei lanceerde Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een nieuw kennisplatform. Op Drentsezorgmetouderen.nl kunnen zowel zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, als ouderen terecht voor allerlei kennis over de ouderenondersteuning en -zorg in Drenthe. Het platform geeft inzicht in integrale persoonsgerichte ouderenzorg door actuele beleids

Publicaties

Zorg

Rapport Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Zorg

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers