Informele zorg

Informele Zorg

Informele zorg omvat alle hulp aan mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen die niet wordt gegeven in het kader van een beroep. Hierbij gaat het zowel om hulp die mensen aan elkaar geven vanwege de onderlinge band die zij hebben (mantelzorg) als om vrijwilligerswerk op het terrein van zorg en ondersteuning. Veel mantelzorgers en vrijwilligers ontlenen voldoening aan hun inzet. Voorkomen van overbelasting van de mantelzorg is een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers en professionals in zorg en ondersteuning.

Mantelzorg

Mantelzorgers geven hulp en zorg aan familie, buren of vrienden. Omdat bijna iedereen wel eens iets doet voor een ander is afgesproken dat iemand mantelzorger is als hij 8 uur of meer per week zorg verleent òf minder dan 8 uur per week maar dan wel voor een periode langer dan 3 maanden. Volgens deze definitie was in 2016 14,6% van de inwoners van Drenthe mantelzorger. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 14,2% (in 2016). In de provincie Drenthe wordt er gemiddeld 16.8 uur per week besteed aan het geven van mantelzorg, dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. In de gemeente Westerveld wordt relatief veel mantelzorg gegeven. In de gemeenten Coevorden en Midden-Drenthe wordt beduidend minder mantelzorg gegeven.

In 2016 was landelijk het percentage mantelzorgers het grootst onder 50- tot 55-jarigen (24,8%) (volksgezondheidenzorg.info). Dit komt mogelijk doordat van deze groep mensen de ouders nog in leven zijn en tegelijkertijd vaak een zodanige leeftijd hebben dat ze meer gezondheidsklachten hebben (Josten & de Boer, 2015). Daarna neemt het aantal mensen dat mantelzorg verleent af met de leeftijd.

In Drenthe is het percentage mantelzorgers van 65 jaar en ouder iets lager dan landelijk (13.9% en 15.2%). Het percentage zwaarbelaste mantelzorgers in deze leeftijdscategorie ligt wel beduidend hoger in de Drenthe dan landelijk (18.1% en 13.6%). In de gemeente Coevorden en Hoogeveen wordt de minste mantelzorg gegeven door 65-plussers met 11.6 procent. In de gemeenten Tynaarlo (17.7%) en de gemeente Assen (17%) wordt de meeste mantelzorg gegeven door deze leeftijdscategorie.

De meeste mantelzorg wordt ontvangen door inwoners van 65 jaar en ouder (11,3). In de gemeente Noordenveld wordt de minste mantelzorg ontvangen door 65-plussers (7,2%). In Hoogeveen wordt de meeste mantelzorg ontvangen door 65-plussers (16%). Provinciaal ontvangen inwoners gemiddeld 19.1 uur per week aan mantelzorg. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde (20.5 uur).

Landelijk onderzoek laat zien dat het de verwachting is dat het potentieel aan mantelzorg gevers (door 50- tot 74-jarigen) afneemt. In 1990 lag dit gemiddeld rond/boven cijfer 10. Dit houdt in dat per 85-plusser er bijna overal nog 10 of meer 50- tot 74-jarigen zijn die hulp zouden kunnen verlenen. In veel krimpgebieden zal dit in 2040 minder dan 5 zijn. Dit geldt ook voor de provincie Drenthe, in het bijzonder worden hierbij de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld genoemd (rapportage Planbureau van de Leefomgeving).

 

Medewerker

Simone Barends

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Marian Feitsma

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Meerjarenagenda Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Zorg

Symposium “Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!” op 22 april 2021

Zorg

Meer zicht op ouderenzorg in Drenthe met een regiobeeld!

In het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe is op basis van beschikbare cijfers en gesprekken met ouderen een beeld samengesteld over de (toekomstige) ouderenondersteuning in de regio. Waar liggen kansrijke mogelijkheden en waar worden acute of toekomstige brandhaarden gesignaleerd? Het regiobeeld is ontwikkeld door Trendbureau Drenthe en Proscoop namens

Zorg

Hoe goed begrijpen senioren in Noord-Nederland medische informatie?

Senioren die vitaal, positief ingesteld en gezond zijn hebben doorgaans minder zorg nodig, of hebben pas op een later moment in hun leven zorg nodig (SCP, 2017). Niet iedereen beschikt vanzelfsprekend over de ‘gezondheidsvaardigheden’ die nodig zijn om zo vitaal en gezond mogelijk oud te worden. Hoe denken de inwoners in Noord-Nederland zélf o

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

65-plussers die zelfredzaam en vitaal zijn, hebben doorgaans minder, of pas op een later moment, zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen (SCP, 2017). Dit is belangrijk, want een groeiend aantal senioren dat zorg nodig heeft, betekent ook een grotere vraag naar zorgpersoneel, behandelingen en ondersteuning. In overheidsbeleid wordt daarom inge

Publicaties

Zorg

Rapport Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Zorg

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers