Informele zorg

Informele Zorg

Informele zorg omvat alle hulp aan mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen die niet wordt gegeven in het kader van een beroep. Hierbij gaat het zowel om hulp die mensen aan elkaar geven vanwege de onderlinge band die zij hebben (mantelzorg) als om vrijwilligerswerk op het terrein van zorg en ondersteuning. Veel mantelzorgers en vrijwilligers ontlenen voldoening aan hun inzet. Voorkomen van overbelasting van de mantelzorg is een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers en professionals in zorg en ondersteuning.

Mantelzorg

Mantelzorgers geven hulp en zorg aan familie, buren of vrienden. Omdat bijna iedereen wel eens iets doet voor een ander is afgesproken dat iemand mantelzorger is als hij 8 uur of meer per week zorg verleent òf minder dan 8 uur per week maar dan wel voor een periode langer dan 3 maanden. Volgens deze definitie was in 2016 14,6% van de inwoners van Drenthe mantelzorger. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 14,2% (in 2016). In de provincie Drenthe wordt er gemiddeld 16.8 uur per week besteed aan het geven van mantelzorg, dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. In de gemeente Westerveld wordt relatief veel mantelzorg gegeven. In de gemeenten Coevorden en Midden-Drenthe wordt beduidend minder mantelzorg gegeven.

In 2016 was landelijk het percentage mantelzorgers het grootst onder 50- tot 55-jarigen (24,8%) (volksgezondheidenzorg.info). Dit komt mogelijk doordat van deze groep mensen de ouders nog in leven zijn en tegelijkertijd vaak een zodanige leeftijd hebben dat ze meer gezondheidsklachten hebben (Josten & de Boer, 2015). Daarna neemt het aantal mensen dat mantelzorg verleent af met de leeftijd.

In Drenthe is het percentage mantelzorgers van 65 jaar en ouder iets lager dan landelijk (13.9% en 15.2%). Het percentage zwaarbelaste mantelzorgers in deze leeftijdscategorie ligt wel beduidend hoger in de Drenthe dan landelijk (18.1% en 13.6%). In de gemeente Coevorden en Hoogeveen wordt de minste mantelzorg gegeven door 65-plussers met 11.6 procent. In de gemeenten Tynaarlo (17.7%) en de gemeente Assen (17%) wordt de meeste mantelzorg gegeven door deze leeftijdscategorie.

De meeste mantelzorg wordt ontvangen door inwoners van 65 jaar en ouder (11,3). In de gemeente Noordenveld wordt de minste mantelzorg ontvangen door 65-plussers (7,2%). In Hoogeveen wordt de meeste mantelzorg ontvangen door 65-plussers (16%). Provinciaal ontvangen inwoners gemiddeld 19.1 uur per week aan mantelzorg. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde (20.5 uur).

Landelijk onderzoek laat zien dat het de verwachting is dat het potentieel aan mantelzorg gevers (door 50- tot 74-jarigen) afneemt. In 1990 lag dit gemiddeld rond/boven cijfer 10. Dit houdt in dat per 85-plusser er bijna overal nog 10 of meer 50- tot 74-jarigen zijn die hulp zouden kunnen verlenen. In veel krimpgebieden zal dit in 2040 minder dan 5 zijn. Dit geldt ook voor de provincie Drenthe, in het bijzonder worden hierbij de gemeenten Aa en Hunze en Westerveld genoemd (rapportage Planbureau van de Leefomgeving).

 

Medewerker

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

Betrokken medewerkers

Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Drenthe

Zorg

Terugblik symposium ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!’

Op donderdag 22 april organiseerde de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen het Symposium 'Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen'.  Een online symposium die druk bezocht werd door 220 deelnemers. We stellen de gedeelde informatie graag hieronder beschikbaar. Namens de Allianties Drentse Zorg met Ouderen begeleidde Mirjam v

Zorg

Meerjarenagenda Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Over de Alliantie Drentse zorg met Ouderen In Drenthe zijn veel initiatieven op het gebied van ouderenzorg. Al eerder werd er een versnipperd zorglandschap geconstateerd rond ouderen  en is er behoefte om de krachten te bundelen. Eind 2018 is er door het Drents Zorglandschap (VDG Gezondheid& Welzijn, Zilveren Kruis en Provincie) samenwerking

Zorg

Symposium “Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!” op 22 april 2021

 Datum:    donderdag 22 april  Tijdstip: 14:30 – 17.00 uur  Locatie:     online  Genodigden: Ouderen, zorg- en welzijn bestuurders, beleidsmakers, huisartsenzorg, verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen,  gemeenten, provincie, woningcorporaties   Op donderdag 22 april organiseert de Alliantie Drentse

Publicaties

Zorg

Rapport Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Zorg

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers