Levensverwachting

We worden gemiddeld steeds ouder. Regionaal zijn er verschillen in levensverwachting. Gemeenten met een hogere levensverwachting liggen meer verspreid over het land. De gemiddelde levensverwachting in Nederland in de periode 2013-2016 is 81,5 jaar. Wat voor invloed heeft dit voor de zorg?

In het kort

  • Landelijk is de levensverwachting in 2016 83,1 jaar voor vrouwen en 79,9 jaar voor mannen. In Drenthe is dit vergelijkbaar met 83,0 jaar voor vrouwen en 79,6 jaar voor mannen.
  • Vrouwen leven gemiddeld 3.4 jaar langer dan mannen. Op 65-jarige leeftijd is de levensverwachting voor vrouwen nog steeds 2.7 jaar hoger dan voor mannen in Drenthe.
  • Het grootste verschil in levensverwachting in Drenthe is tussen de gemeente Noordenveld en de gemeente Emmen. In de gemeente Noordenveld is de levensverwachting van inwoners gemiddeld 3 jaar hoger dan in de gemeente Emmen. Dit beeld is vergelijkbaar voor vrouwen en mannen.

Levensverwachting voor vrouwen en voor mannen

In 2016 was de levensverwachting in Drenthe bij geboorte 83,0 jaar voor vrouwen en 79,6 jaar voor mannen. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd was 21,3 jaar voor vrouwen 18,6 jaar voor mannen. Een 65-jarige vrouw wordt naar verwachting dus 86,3 jaar en een 65-jarige man 83,6 jaar.

Vrouwen leven gemiddeld 3,4 jaar langer dan mannen

De levensverwachting bij geboorte was in 2016 voor vrouwen 3,4 jaar hoger dan voor mannen. Op 65-jarige leeftijd is de levensverwachting voor vrouwen nog steeds 2,7 jaar hoger dan die voor mannen (21,3 jaar versus 18,6 jaar). De resterende levensverwachting is voor vrouwen op iedere leeftijd groter dan voor mannen, maar met een toenemende leeftijd neemt het verschil in resterende levensverwachting wel af. Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen mannen en vrouwen is vooral een gevolg van de kleinere sterftekansen voor vrouwen van 65 jaar en ouder. Op jongere leeftijd sterven ook (iets) meer mannen dan vrouwen, maar dit verschil in sterfte heeft een klein effect op het geslachtsverschil in de levensverwachting, omdat op jonge leeftijd relatief weinig mensen overlijden.

Levensverwachting per gemeente

In de gemeente Emmen is de levensverwachting bij geboorte gemiddeld genomen 80,4 jaar . In de gemeente Noordenveld is de gemiddelde levensverwachting bij geboorte het hoogste in Drenthe met 83,2 jaar is. In Drenthe is de levensverwachting na 65 jaar gemiddeld nog 20 jaar. In de gemeenten Coevorden en Emmen is de levensverwachting na 65 jaar het laagste in Drenthe met 19,4 en 19,2 jaar. In de gemeente Noordenveld is de levensverwachting na 65 jaar het hoogste met 21,4 jaar. De levensverwachting na 65 jaar is voor vrouwen meer dan 1,5 jaar hoger in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo dan in de gemeenten Emmen en Coevorden. Voor mannen is de levensverwachting in de gemeente Noordenveld meer dan 2 jaar hoger dan in de gemeenten Emmen en Coevorden.

Landelijke trendscenario 2040

Het Trendscenario over levensverwachting van het RIVM laat zien hoe oud we worden in de toekomst en hoe onze gezonde levensverwachting zich ontwikkelt (VTV2018). Het Trendscenario is een verkenning van mogelijke landelijke ontwikkelingen tussen nu en 2040. Het gaat uit van het voortzetten van de historische trends zonder dat er nieuw beleid wordt ingezet. In de projecties is rekening gehouden met toekomstige groei van de bevolkingsomvang en veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking (vergrijzing). Het Trendscenario is gebaseerd op de veronderstellingen over hoe trends zich zullen voortzetten in de komende 25 jaar. Hoe deze zich precies zullen ontwikkelen is echter onzeker. Het Trendscenario laat slechts één van de mogelijke toekomstscenario’s zien. De levensverwachting stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. De kans om heel oud te worden neemt flink toe. Het aantal mensen van 100 jaar en ouder zal tussen nu en 2040 bijna verviervoudigen.

Stijging levensverwachting

De levensverwachting in goede ervaren gezondheid neemt tot 2040 ongeveer even veel toe als de totale levensverwachting. In het Trendscenario stijgt de levensverwachting in goede ervaren gezondheid bij geboorte voor mannen van 65,0 jaar in 2015 naar 69,5 jaar in 2040. Voor vrouwen stijgt dit van 63,4 jaar in 2015 naar 67,0 jaar in 2040. We krijgen er nauwelijks jaren zonder chronische aandoeningen bij, maar wel vijf jaren zonder beperkingen. In 2040 hebben we op 65-jarige leeftijd nog 14 jaar in goede ervaren gezondheid in het vooruitzicht en 16 jaar zonder beperkingen. Dit betekent dat nagenoeg alle jaren die we er tot 2040 bij krijgen in goede ervaren gezondheid zijn.

Dementie

Op basis van het Trendscenario zal het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van dementie landelijk bijna verdrievoudigen van ongeveer 14.000 in 2015 tot bijna 40.000 in 2040 (VTV2018). Dementie is een syndroom dat veroorzaakt kan worden door verschillende aandoeningen, zoals Alzheimer. Deze komen vooral op oudere leeftijd voor. De vergrijzing verklaart daarom een groot deel van de toename in sterfte aan dementie. Maar ook de daling in sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten draagt hieraan bij. Steeds meer mensen overleven deze ziekten en overlijden in plaats daarvan aan dementie.