Zorggebruik

De Nederlandse bevolking vergrijst en wordt daarnaast opgeroepen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat het zorggebruik toeneemt en de zorg op een andere manier moet worden aangeboden. Om ervoor te zorgen dat voldoende zorg kan worden geleverd aan de groeiende groep mensen die in de toekomst gebruik zal maken van zorg en ondersteuning, zijn beleidsmaatregelen genomen. Vraag hierbij is of de omvang van het gebruik veranderd is en wie degenen zijn die deze zorg gebruiken. Hier vindt je de trends en ontwikkelingen in Drenthe op het gebied van het gebruik van zorgvoorzieningen. We geven inzicht in de ontwikkelingen op zorggebruik vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw): Huisartsenzorg, wijkverpleging en medisch specialistische zorg. Daarnaast brengen wij de ontwikkelingen in kaart vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

gerelateerd