Wet langdurige zorg

De langdurige zorg voor mensen wordt door de overheid georganiseerd door de Wet langdurige zorg (tot 2015 viel de zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De zorg kan zowel thuis als in een instelling worden georganiseerd. Waarbij de overheid er steeds meer op stuurt de zorg voor zover mogelijk extramuraal (thuis) te organiseren. Deze zorg wordt vooral gebruikt door kwetsbare ouderen en mensen met een beperking (zowel lichamelijk als verstandelijk) en biedt o.a. voortdurende (intensieve) geneeskundige zorg, verzorging en verpleging en hulpmiddelen voor hogere zorgzwaartes.

In het kort

  • In 2015 maakten gemiddeld 97 verzekerden (per 10.000 verzekerden) in de provincie Drenthe gebruik van langdurige zorg thuis en gemiddeld 191 verzekerden (per 10.000 verzekerden) gebruik van langdurige zorg in een instelling
  • De provincie Drenthe biedt meer langdurige zorg thuis en langdurige zorg in instellingen dan gemiddeld in Nederland (NL: respectievelijk 79 en 155 per 10.000 verzekerden)
  • Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van langdurige zorg thuis of in een instelling.
  • Gemiddeld maken meer vrouwen dan mannen gebruik van langdurige zorg thuis en in een instelling. Zij worden ook ouder.

Langdurige zorg per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van de langdurige zorg weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het aantal verzekerden in de provincie. In de provincie Drenthe maken gemiddeld 97 verzekerden per 10.000 verzekerden gebruik van langdurige zorg thuis en gemiddeld 191 verzekerden gebruik van langdurige zorg in een instelling. De overheid streeft ernaar zoveel mogelijk langdurige zorg in de eigen omgeving te bieden en dus een daling van het aantal mensen dat langdurige zorg in een instelling ontvangt. Het landelijk gemiddelde ligt op 79 mensen per 10.000 verzekerden die zorg thuis ontvangen en 155 mensen die zorg ontvangen in een instelling. In de gemeente Borger-Odoorn maken de minste mensen gebruik van langdurige zorg (zorg thuis: 88, zorg in instelling: 125). In de gemeente Tynaarlo gebruiken de meeste verzekerden langdurige zorg (zorg thuis: 174, zorg in instelling: 294).

Langdurige zorg naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van langdurige zorg . De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat oudere mensen over het algemeen vaker langdurige zorg nodig hebben. In Drenthe maken gemiddeld 55 65-plussers gebruik van langdurige zorg thuis en 128 65-plussers gebruik van langdurige zorg in een instelling ( Landelijk ligt dit gemiddeld op respectievelijk 49 en 109 65-plussers per 10.000 verzekerden). Binnen de groep 65-plussers maken vooral de hogere leeftijdscategorieën gebruik van de langdurige zorg. In de thuissituatie loopt het gemiddelde gebruik op van 8 in de groep 65-75 naar 27 in de groep 85 en ouder (per 10.000 verzekerden). In een instelling komt het verschil nog duidelijker naar voren; van 17 in de groep 65-75 naar 73 in de groep 85 en ouder (per 10.000 verzekerden).

Verschillen tussen gemeenten

In de gemeente Emmen en Westerveld maken relatief veel 65-plussers gebruik van langdurige zorg thuis (respectievelijk 71 en 70 per 10.000 verzekerden). In de gemeente Noordenveld maken relatief de minste 65 plussers gebruik van langdurige zorg thuis (36 per 10.000 verzekerden). In de gemeente Tynaarlo ontvangen relatief veel 65 plussers langdurige zorg in een instelling (170 per 10.000 verzekerden), terwijl in de gemeente Emmen relatief de minste 65-plussers langdurige zorg in een instelling ontvangen (104 per 10.000 verzekerden).

Langdurige zorg onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van langdurige zorg dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. In de thuissituatie is dit verschil kleiner. In de gemeente Coevorden is het verschil het grootst bij langdurige zorg thuis (60 vrouwen en 45 mannen per 10.000 verzekerden). In de gemeenten Meppel en Midden Drenthe maken relatief meer mannen dan vrouwen gebruik van langdurige zorg in de thuissituatie. Het verschil is vooral groot bij de langdurige zorg in een instelling. Vrouwen maken gemiddeld vaker gebruik van langdurige zorg in een instellingen. Uitzondering is de gemeente Aa en Hunze. In deze gemeente maken 124 mannen en 84 vrouwen gebruik van langdurige zorg in een instelling (per 10.000 verzekerden).