Zvw – Huisarts

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over hun gezondheid of hulp zoeken bij lichamelijke of psychische klachten. De huisarts kan zelf behandelen en is daarnaast de ‘poortwachter’ die, waar nodig, doorverwijst naar andere vormen van zorg. De huisartsenzorg wordt bekostigd uit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

In het kort

  • In 2015 maakten 7.948 mensen per 10.000 verzekerden in de provincie Drenthe gebruik van huisartsenzorg. Landelijk gaat het om 7.725 per 10.000 verzekerden.
  • In de provincie Drenthe is het aandeel 65-plussers dat gebruik maakt van huisartsenzorg hoger dan in Nederland (respectievelijk 1.954 en 1.623 per 10.000 verzekerden).

Huisartsenzorg per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van huisartsenzorg weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het aantal verzekerden in de provincie. In de provincie Drenthe maken gemiddeld 7.948 mensen per 10.000 verzekerden gebruik van huisartsenzorg. Het landelijk gemiddelde ligt op 7.725 mensen per 10.000 verzekerden. In de gemeente Tynaarlo maken de minste verzekerden gebruik van huisartsenzorg (7.769 per 10.000 verzekerden). In de gemeente Meppel hebben de meeste mensen in 2015 gebruik gemaakt van huisartsenzorg (8.111 per 10.000 verzekerden).

Gebruik huisartsenzorg naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van huisartsenzorg. In Drenthe maken gemiddeld 1.954 65-plussers gebruik van huisartsenzorg. Landelijk ligt dit gemiddeld op 1.623 65-plussers per 10.000 verzekerden. Binnen de groep 65-plussers maakt vooral de lagere leeftijdscategorie gebruik van de huisartsenzorg (2015). In de groep 65-75 jarigen is het gebruik van huisartsenzorg het hoogst. Het gemiddeld gebruik loopt af van 1.061 in de groep 65-75-jarigen naar 257 in de groep 85 jaar en ouder per 10.000 verzekerden.

Verschillen tussen gemeenten

In de gemeente Westerveld maken relatief veel 65-plussers gebruik van huisartsenzorg, namelijk 2.376 mensen per 10.000 verzekerden. In de gemeente Assen maken relatief de minste 65-plussers gebruik van huisartsenzorg, namelijk 1.648 per 10.000 verzekerden. In Meppel wordt gemiddeld de meeste huisartsenzorg gebuikt. Dit lijkt vooral door het gemiddelde hoge gebruik van huisartsenzorg in de groep tot 65 jaar te worden verklaard. Het gemiddelde gebruik van huisartsenzorg in de groep 65-plussers voor alle Drentse gemeenten ligt hoger dan het landelijke gemiddelde van 1.623 mensen per 10.000 verzekerden.

Gebruik huisartsenzorg onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van huisartsenzorg dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen.