Zvw – Medisch specialist

Een verzekerde heeft geen vrije toegang tot de medisch specialist. Hij heeft altijd een verwijzing nodig van een arts. Dat kan de huisarts zijn of een andere arts. De zorgpolis maakt duidelijk wie als verwijzer mag optreden. Als een verzekerde spoedeisende zorg van een medisch specialist nodig heeft is een verwijzing niet nodig. Meestal bezoekt een verzekerde een medisch specialist op de polikliniek. In sommige gevallen is een dagbehandeling nodig of moet iemand langer blijven en worden opgenomen in het ziekenhuis. In dat geval dekt de basisverzekering meestal alle kosten van dit verblijf tot maximaal 3 jaar . Als een verzekerde verpleging krijgt, die onder directe aansturing van de behandelend medisch specialist plaatsvindt, is dit ook medisch specialistische zorg vanuit de Zvw.

In het kort

  • In 2015 maakten 5.808 mensen per 10.000 verzekerden in de provincie Drenthe gebruik van huisartsenzorg. Landelijk gaat het om 5.571 per 10.000 verzekerden.
  • In de provincie Drenthe is het aandeel 65-plussers dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg hoger dan in Nederland (respectievelijk 1.847 en 1.550 per 10.000 verzekerden).

Medisch specialistische zorg per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van medisch specialistische zorg weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het aantal verzekerden in de provincie. In de provincie Drenthe maken gemiddeld 5.808 mensen per 10.000 verzekerden gebruik van medisch specialistische zorg. Het landelijk gemiddelde ligt op 5.571 mensen per 10.000 verzekerden. In de gemeente Tynaarlo maken de minste verzekerden gebruik van medisch specialistische zorg (5.537 per 10.000 verzekerden). In de gemeente Emmen hebben de meeste mensen in 2015 gebruik gemaakt van medisch specialistische zorg (6.047 per 10.000 verzekerden).

Gebruik medisch specialistische zorg naar leeftijd

Over het algemeen maken mensen tot 65 jaar het meeste gebruik van medisch specialistische zorg. In Drenthe maken gemiddeld 1.847 65-plussers gebruik van medisch specialistische zorg ( Landelijk ligt dit gemiddeld op 1.550 65-plussers per 10.000 verzekerden). Binnen de groep 65-plussers maakt vooral de lagere leeftijdscategorie gebruik van medisch specialistische zorg in 2015. Het gemiddeld gebruik loopt van 985 mensen in de groep 65-75 naar 245 mensen in de groep 85 jaar en ouder. (per 10.000 verzekerden).

Verschillen tussen gemeenten

In de gemeente Westerveld maken relatief veel 65-plussers gebruik van medisch specialistische zorg (2.206 mensen per 10.000 verzekerden). In de gemeente Assen maken relatief de minste 65 plussers gebruik van medisch specialistische zorg (1.552 per 10.000 verzekerden). Het gemiddelde gebruik van medisch specialistische zorg in de groep 65-plussers voor alle Drentse gemeenten ligt hoger dan het landelijke gemiddelde van 1.550 mensen per 10.000 verzekerden.

Gebruik medisch specialistische zorg onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van medisch specialistische zorg dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. Het landelijk gemiddelde gebruik voor vrouwen is 3.088 vrouwen per 10.000 verzekerden. In de gemeente Emmen maken de meeste vrouwen gebruik van medisch specialistische zorg (3.330 per 10.000 verzekerden). In de gemeente Tynaarlo ligt het gebruik van medisch specialistische zorg voor vrouwen het laagst in Drenthe met 3.057 per 10.000 verzekerden.