Zvw – Wijkverpleegkundige

De overheid wil de zorg dichterbij huis organiseren. De wijkverpleging levert een belangrijke bijdrage om deze zorg inderdaad aan huis te kunnen organiseren. Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de basisverzekering en viel voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

In het kort

  • In 2015, het jaar waarin de wijkverpleging uit ging maken van de basisverzekering, maakten 390 mensen per 10.000 verzekerden in de provincie Drenthe gebruik van wijkverpleging. Landelijk gaat het om 296 per 10.000 verzekerden.
  • In de provincie Drenthe is het aandeel 65-plussers dat gebruik maakt van wijkverpleging hoger dan in Nederland, respectievelijk 322 en 244 per 10.000 verzekerden. Overigens zijn er grote verschillen binnen de provincie.

Wijkverpleging per gemeente

Om het aantal mensen dat gebruik maakt van de wijkverpleging weer te geven, wordt gebruik gemaakt van het aantal verzekerden in de provincie. In de provincie Drenthe maken gemiddeld 390 mensen per 10.000 verzekerden gebruik van wijkverpleging. Het landelijk gemiddelde ligt op 296 mensen per 10.000 verzekerden. In de gemeente Tynaarlo maken de minste verzekerden gebruik van wijkverpleging, namelijk 343 per 10.000 verzekerden. In de gemeenten Westerveld krijgen de meeste verzekerden ondersteuning van een wijkverpleegkundige, namelijk 451 per 10.000 verzekerden.

Gebruik wijkverpleging naar leeftijd

Over het algemeen maken vooral mensen boven de 65 jaar gebruik van wijkverpleging. In Drenthe maken gemiddeld 322 65-plussers gebruik van wijkverpleging. Landelijk ligt dit gemiddeld op 244 65-plussers per 10.000 verzekerden. In de groep 75-85-jarigen is het gebruik van wijkverpleging het hoogst. Het gemiddeld gebruik loopt van 72 in de groep 65-75-jarigen naar 135 in de groep 75-85-jarigen per 10.000 verzekerden. In de groep 85 jaar en ouder ligt het gemiddelde gebruik op 115 mensen per 10.000 verzekerden.

Verschillen tussen gemeenten

In de gemeente Westerveld maken relatief veel 65-plussers gebruik van wijkverpleging, namelijk 393 mensen per 10.000 verzekerden. In de gemeente Assen maken relatief de minste 65-plussers gebruik van wijkverpleging, namelijk 261 per 10.000 verzekerden. Hiermee ligt het gemiddelde gebruik van wijkverpleging in de groep 65- plussers voor alle Drentse gemeenten hoger dan het landelijke gemiddelde van 244 mensen per 10.000 verzekerden.

Gebruik wijkverpleging onder mannen en vrouwen

Vrouwen maken meer gebruik van wijkverpleging dan mannen, wellicht omdat zij ouder worden en vaker alleen thuis wonen. In de gemeenten maken gemiddeld meer dan 1.5 keer vaker vrouwen gebruik van de wijkverpleging ten opzichte van het aantal mannen.