Avondschool Emmen doet meer dan kennis vergroten

Terug

Avondschool Emmen doet meer dan kennis vergroten

Geschreven op 15 april 2019

“Er was behoefte aan nazorg door de school. Maar ook de oud-leerlingen gaven aan nog ondersteuning te willen en meer te willen leren.”

Wanneer je op een dinsdagavond bij PRO Emmen binnenloopt, is het een drukte van belang. De Avondschool draait op volle toeren. Zo’n 100 deelnemers zijn actief om extra kennis op te doen of bepaalde praktische vaardigheden te leren. De deelnemers komen om uiteenlopende redenen naar de avondschool: een aanvullend diploma behalen, of doorstromen naar betaald werk. Vaker zijn het juist de resultaten die minder meetbaar zijn, maar niet minder belangrijk: vrienden vinden, terwijl je dat juist zo moeilijk vond, je aanmelden om te werken aan je laaggeletterdheid en groeien in zelfvertrouwen.

Nazorg na school

De Avondschool is een initiatief van de Thriantaschool (voortgezet speciaal onderwijs), RENN4 De Atlas (cluster 4 onderwijs) en PRO Emmen (praktijkonderwijs). De drie scholen blijven de leerlingen een paar jaar na het verlaten van de school volgen. Hebben ze werk, volgen ze nog een opleiding of zitten ze thuis? Het blijkt dan dat een aantal leerlingen na enige tijd toch nog niet de goede richting te pakken heeft. Er was behoefte aan nazorg door de school.
Maar ook de leerlingen gaven aan nog ondersteuning te willen en meer te willen leren. Want het is wel handig om een VCA-diploma te hebben of een rijbewijs te halen. Maar waar ga je dan naar toe en hoe zit het met de kosten? Veel leerlingen moeten een hoge drempel over om buiten de school nog een extra diploma te halen.

De avondschool voorziet in een behoefte

Na een oproep in de krant en op social media bleek hoe groot de behoefte was. De eerste avond waren er al meer dan 100 belangstellenden. Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de Avondschool is geen oud-leerling. Soms zijn het ook ouders van leerlingen of mensen die hun kennis willen bijspijkeren of het zien als “een avond eruit zijn”. Iedereen is welkom, er is alleen een ondergrens van 18 jaar. Maar de 83-jarige die Engels wil leren, omdat zijn kleinzoon in Abu Dhabi woont, is ook welkom.

Onderling contact geeft stimulans

Volgens de heer Kooistra, lid van de stuurgroep, is juist het onderlinge contact tussen de deelnemers positief.  Voor ex-leerlingen is het een stimulans te merken dat ze op praktisch niveau gelijkwaardig zijn aan bijvoorbeeld de hbo-afgestudeerde die in metaal geschoold wil worden.

Theorie- en praktijklessen

Naast theorielessen (Nederlands, rekenen, Engels, autotheorie en NT2) zijn het ook vooral praktische vaardigheden die worden geleerd (EHBO, naald en draad, koken en bakken, metaal, hout, metselen en sport). Een aantal lessen zijn gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Zo krijgen ze na de kookles het recept mee of worden uitgedaagd zelf een recept te zoeken. Vrijwilligers geven les en de sfeer is ontspannen en relaxt.
De Avondschool heeft een samenwerking met de Stichting KNIP (o.a. budgettrainingen), met het Taalpunt en met een Rijschool voor de theorie voor het rijexamen. Dit laatste is alleen voor de deelnemers en oud-deelnemers.

Wens naar een structurele toekomst

De Stuurgroep ziet een dubbele bezetting voor elke cursus of vak als een verdere ontwikkeling. Bij uitval van een vrijwilliger is er dan een achtervang, zodat er geen les of cursus uitvalt. Een structureel budget voor de Avondschool ontbreekt tot nu toe. Dit zou de Avondschool tot een structurele voorziening maken.

Meer informatie

Avondschool Emmen nodigt iedereen van harte uit om vrijblijvend een keer langs te komen op dinsdagavond of om de Facebookpagina van Avondschool Emmen te bezoeken.

Meer informatie

06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com