Partners

Trendbureau Drenthe is er voor iedereen. We hechten daarom grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. De samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Sommige partners nemen als expert deel aan één van de begeleidingscommissies van de monitoren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Het trendbureau wordt verder (financieel) gefaciliteerd door de provincie Drenthe. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Drentse samenleving.

Trendbureau Drenthe is mede mogelijk gemaakt door: