Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig veel breder,  namelijk naar de brede welvaart. Binnen de Monitor Brede Welvaart Drenthe tonen we een breed pallet van acht thema’s, uiteenlopend van materiele welvaart tot welzijn en wonen. We maken een vergelijking tussen de Drentse regio’s en met Nederland als geheel. Waar mogelijk zijn de gegevens geduid binnen de Drentse context.

Bekijk de Monitor Brede Welvaart Drenthe

 

Gerelateerd

Brede Welvaart

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart

Brede Welvaart

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe, Groningen en Friesland

Brede Welvaart

Drenthe Initiatiefrijk! op zaterdag 5 november

In Drenthe zijn veel inwoners bezig met het ontwikkelen van initiatieven en projecten die de leefbaarheid op peil houden. De provincie staat bol van kansen en successen en daar zijn we trots op. Dit laten we graag zien en daarom organiseren de BOKD, CMO STAMM en de provincie Drenthe op zaterdag 5 november tussen 9:00 en 15:00 uur Drenthe Initiatief

Brede Welvaart

Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Ben je een ambitieuze onderzoeker met passie voor het geven van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid? Draag je graag bij aan het wetenschappelijke debat, en ben je tegelijkertijd ook een inspirerende sparringpartner voor bestuurders, ambtenaren en professionals in Noord-Nederland? Kan jij actu

Brede Welvaart

Van kennis naar beleid

Op 29 en 30 juni vond de tweede (pre)conferentie van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Groningen plaats. Tijdens deze inspirerende tweedaagse gingen sprekers, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in gesprek over het toepassen van brede welvaart in beleid. Hierbij stond de vraag centraal hoe brede welvaart (succesvol) toegepast en geïnte

Brede Welvaart

Maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven hebben grote impact in dorpen en steden. Toch wordt maar al te vaak aan burgerinitiatieven gevraagd om de waarde van hun initiatief uit te drukken in op geld te waarderen resultaten. CMO STAMM biedt dergelijke initiatieven advies en ondersteuning bij het realiseren van hun ambities. Of het nu gaat om het realiseren van een kl

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021

Dinsdag 30 augustus 2022 presenteerde Trendbureau Drenthe de Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021. De monitor werd overhandigd aan Hans Kuipers, Gedeputeerde Provincie Drenthe. In de monitor is te zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Drenthe ontwikkelt. Het gaat goed in Drenthe, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Bekijk de M

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe: Het gaat goed in Drenthe, maar welvaart en welzijn niet gelijk verdeeld

Dinsdag 30 augustus presenteert Trendbureau Drenthe de Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021. De monitor wordt overhandigd aan Hans Kuipers, Gedeputeerde Provincie Drenthe. In de monitor is te zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Drenthe ontwikkelt. Het gaat goed in Drenthe, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Bekijk de Monito

Brede Welvaart

Pilots maatschappelijke waarde gestart

De afgelopen weken is Trendbureau Drenthe met de eerste pilots maatschappelijke waarde gestart. Verschillende bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties doen dit jaar mee met de pilots om hun maatschappelijke waarde zichtbaar te maken. In vier sessies ontwikkelt de organisatie samen met een expert van Trendbureau Drenthe een instrument dat i

Brede Welvaart

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

De Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland geeft een totaaloverzicht van discriminatie volgens de registraties van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie Eenheid Noord-Nederland. De meldingen van de ADV’s zijn binnengekomen via Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Discriminatie Drenthe en Discriminatie Meldpunt Fryslân

Brede Welvaart

Racisme opnieuw meest gemelde discriminatie in Noord-Nederland

Racisme is opnieuw de meest gemelde vorm van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af. In deze provincie nam het aantal meldingen op grond van handicap, of chronische ziekte toe. De Monitor Discrimi

Saskia Duursma

Saskia Duursma

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter