Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig veel breder,  namelijk naar de brede welvaart. Binnen de Monitor Brede Welvaart Drenthe tonen we een breed pallet van acht thema’s, uiteenlopend van materiele welvaart tot welzijn en wonen. We maken een vergelijking tussen de Drentse regio’s en met Nederland als geheel. Waar mogelijk zijn de gegevens geduid binnen de Drentse context.

Lees de Monitor Brede Welvaart Drenthe, editie 2021 (PDF)

 

Gerelateerd

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen in Noord-Nederland

Brede Welvaart

Toekomstdromen voor Drenthe

Inwoners van Drenthe willen dat hun provincie in 2040 groen en natuurrijk blijft, met veel aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Ze willen dat iedereen een fijn leven kan leiden in Drenthe, met goede zorgvoorzieningen, betaalbare huizen en gelijke kansen voor alle inwoners. Het is een greep uit de idealen en dromen die inwoners van Drenth

Brede Welvaart

Feitenblad Drentse toekomstdromen

In de zomer van 2023 vroegen we het Drents Panel welke dromen zij hebben voor de toekomst van Drenthe. Wat is hun ideaalbeeld voor Drenthe in 2040? En wat is er nodig om daar te komen? In totaal ontvingen we ruim 2.000 dromen. Dit feitenblad laat zien welke dromen Drenten hebben als ze aan later denken. Daarnaast richt het zich op de stappen die vo

Brede Welvaart

Provincie Drenthe aan de slag met brede welvaart in de praktijk

Hoe gebruik je brede welvaart als beleidskader? Dat is de vraag waarmee de provincie Drenthe ons benaderde. In 2022 is de Monitor Brede Welvaart Drenthe gepubliceerd, waarmee inzicht wordt verkregen in de sterke en zwakkere kanten van Drenthe. De monitor stelt ons in staat om de brede welvaart in Drenthe te volgen en te duiden. Uit de monitor blijk

Brede Welvaart

Update: Het actuele beeld van de brede welvaart in Drenthe staat online

In september 2022 kwam de Monitor Brede Welvaart Drenthe in boekvorm uit. Sindsdien zijn weer veel nieuwe gegevens beschikbaar. Die hebben we verwerkt in de online Monitor Brede Welvaart. In de online monitor lichten we de belangrijkste inzichten uit en geven we een beknopte duiding. De inzichten gaan zowel over waar we nu staan qua brede welvaart,

Brede Welvaart

Raamwerk brede welvaart in beleid: een hulpmiddel voor breed beschouwen vanaf de start

Om brede welvaart als beleidskader te kunnen inzetten, hebben wij een ‘raamwerk brede welvaart in beleid’ ontwikkeld. Dit raamwerk helpt Drentse gemeenten die aan de slag willen met brede welvaart. De vragen in het raamwerk helpen aan de start van elk nieuw project, om vanuit een breder perspectief naar het betreffende project te kijken. Het is

Brede Welvaart

Gemeentelijke Collegetour Brede Welvaart

Hoe ziet de brede welvaart in jouw gemeente eruit? Wat zijn de verwachtingen en wensen voor de toekomst? En welke rol kan brede welvaart spelen in gemeentelijk beleid? Trendbureau Drenthe start met een collegetour om antwoord te geven op deze vragen en meer. De Monitor Brede Welvaart Drenthe vormt de basis van de collegereeks. Met behulp van de

Brede Welvaart

5 uitgangspunten voor het meenemen van het perspectief van inwoners in beleid

In mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de Community of Practice (CoP) ‘Bewoners in beeld’. Deze CoP heeft als doel om het perspectief van bewoners mee te nemen in het beleid gericht op brede welvaart. Het was een inspirerende bijeenkomst waarin experts en casushouders samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Nadat in 2022 h

Brede Welvaart

Landelijk Kennis- en Leerprogramma ’Brede welvaart in beleid’ van start

Nadat het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in 2022 is gelanceerd, is het netwerk begin 2023 gestart met het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’. Binnen het leerprogramma gaan de regiobureaus elk aan de slag met een thema om vanuit een breed welvaartsperspectief te kijken naar regionale vraagstukken. Dit programma helpt bestuurde

Brede Welvaart

Vrijwilligerswerk en buurtparticipatie in Groningen en Drenthe

Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen hebben begin 2023 aan de burgerpanels gevraagd op welke manieren zij actief zijn in de samenleving. In totaal hebben 2.850 Groningers en 3.434 Drenten meegedaan aan het onderzoek. Gemeenten met met minder dan 100 respondenten zijn niet meegenomen in de resultaten. Lees de resultaten in de publicat