Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig veel breder, namelijk naar de brede welvaart. Binnen de Monitor Brede Welvaart Drenthe tonen we een breed pallet van thema’s, waarvan acht van het CBS, waaraan wij het thema bevolking toevoegen voor een aanvulling met de regionale context. Voor elke indicator schetsen we de huidige meest recente situatie. We maken een vergelijking tussen de Drentse regio’s en met Nederland als geheel en maken verschillen tussen specifieke doelgroepen binnen de samenleving inzichtelijk. Ook kijken we naar ontwikkelingen in de loop van de tijd.

Gerelateerd

Brede Welvaart

Panelonderzoek recreatie en toerisme als input voor nieuwe Agenda Recreatie & Toerisme 2024-2028

Brede Welvaart

Hoe meet je brede welvaart en wat meet je? - Dossierkennis: Brede welvaart

Brede Welvaart

Workshops Brede Welvaart later: hoe maak je nú goede keuzes met het oog op de toekomst?

Hoe kun je als bestuurder of beleidsmaker rekening houden met de stem van toekomstige generaties, zodat jij nu beslissingen kunt nemen met het oog op de Brede Welvaart later? Trendbureau Drenthe biedt twee typen workshops aan die beleidsmakers helpen om antwoord te geven op deze vraag. We ondersteunen jouw organisatie graag bij dit vraagstuk met de

Brede Welvaart

Onderzoek naar de brede-welvaartseffecten van de Lelylijn

Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen doen in samenwerking met Planbureau Fryslân voor het projectteam De Lelylijn onderzoek naar wat de mogelijke komst van de Lelylijn kan bijdragen aan de kansen, welvaart en welzijn van inwoners. Workshop Brede welvaart en de Lelylijn Voor dit onderzoek organiseren we een flink aantal interactiev

Brede Welvaart

Nieuwe ronde Leerlab Brede Welvaart

De noordelijke planbureaus (Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Planbureau Fryslân) en de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur starten een nieuwe ronde van het Leerlab Brede Welvaart! Je hoort de term brede welvaart overal, maar wat kun je er als beleidsadviseur nu mee? In dit Leerlab leren we je met een aantal too

Brede Welvaart

Online magazine Nationaal Netwerk Brede Welvaart: Van perspectief naar praktijk

Op 5 maart 2024 lanceerde het Nationaal Netwerk Brede Welvaart het online magazine Van perspectief naar praktijk. In de afgelopen periode wisselden ruim 70 enthousiaste deelnemers aan het netwerk met elkaar ervaringen uit over de toepassing van brede welvaart in de beleidspraktijk. In het online magazine nemen de vijf Communities of Practice (CoP's

Brede Welvaart

Online magazine Nationaal Netwerk Brede Welvaart

In het magazine van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart lees je onder andere de vondsten van de Community of Practice ‘Bewoners in Beeld’. Vanuit Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe coördineren Marije Kooistra en Heike Delfmann de community of practice 'bewoners in beeld'. Wat is er nodig om inwonersperspectieven nog be

Brede Welvaart

Brede welvaart in Drenthe niet gelijk verdeeld

Trendbureau Drenthe presenteert de jaarlijkse update van de Monitor Brede Welvaart Drenthe. Recente cijfers laten zien dat de brede welvaart in Drenthe niet gelijk verdeeld is tussen regio’s en doelgroepen. Met name stedelijke gemeenten als Emmen, Hoogeveen en Assen en de regio Zuidoost-Drenthe blijven achter op verschillende aspecten van brede w

Brede Welvaart

Hoe hoog scoort jouw gemeente op brede welvaart?

De brede welvaart in een regio of gemeente hangt af van veel factoren. Trendbureau Drenthe monitort de brede welvaart in de provincie. We doen dit aan de hand van acht thema’s: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, en milieu. In de Monitor Brede Welvaart Drenthe schetsen we voor elk onderw

Brede Welvaart

Wat is de rol van cultuur binnen de Monitor Brede Welvaart?

‘Waarom is cultuur geen onderdeel van de Monitor Brede Welvaart?’ Deze vraag werd naar aanleiding van de laatste monitor uit diverse hoeken gesteld. Terecht, vinden Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Want hoewel cultuur geen onderdeel van de monitor is, heeft cultuur wél een grote impact op de levens van inwoners. Het draagt

Brede Welvaart

Ruim baan voor geitenpaadjes in Drenthe

Welke geitenpaadjes zijn er? En hoe kunnen we inspelen op obstakels? Op donderdag 2 november 2023 vond de inspiratiemiddag ‘Ruim baan voor geitenpaadjes’ plaats in Assen ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van Katalys, georganiseerd in samenwerking met BOKD en CMO STAMM. Vertegenwoordigers van o.a. overheden, opbouwwerkers en initiatiefne