Zorg

Zorgmonitor Drenthe

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

 

Gerelateerd

Zorg

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Drenthe

Zorg

Terugblik symposium ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!’

Op donderdag 22 april organiseerde de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen het Symposium 'Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen'.  Een online symposium die druk bezocht werd door 220 deelnemers. We stellen de gedeelde informatie graag hieronder beschikbaar. Namens de Allianties Drentse Zorg met Ouderen begeleidde Mirjam v

Zorg

Meerjarenagenda Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Over de Alliantie Drentse zorg met Ouderen In Drenthe zijn veel initiatieven op het gebied van ouderenzorg. Al eerder werd er een versnipperd zorglandschap geconstateerd rond ouderen  en is er behoefte om de krachten te bundelen. Eind 2018 is er door het Drents Zorglandschap (VDG Gezondheid& Welzijn, Zilveren Kruis en Provincie) samenwerking

Zorg

Symposium “Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!” op 22 april 2021

 Datum:    donderdag 22 april  Tijdstip: 14:30 – 17.00 uur  Locatie:     online  Genodigden: Ouderen, zorg- en welzijn bestuurders, beleidsmakers, huisartsenzorg, verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen,  gemeenten, provincie, woningcorporaties   Op donderdag 22 april organiseert de Alliantie Drentse

Zorg

Rapport Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Dit Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020 vormt het startpunt voor het monitoren en evalueren van de Drentse dienstverlening aan ouderen. In deze eerste versie is vooral gebruik gemaakt met het ontsluiten van bestaande openbare data. Het is een hulpmiddel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de regio en de knelpunten binnen de regio. Duiding en an

Zorg

Meer zicht op ouderenzorg in Drenthe met een regiobeeld!

In het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe is op basis van beschikbare cijfers en gesprekken met ouderen een beeld samengesteld over de (toekomstige) ouderenondersteuning in de regio. Waar liggen kansrijke mogelijkheden en waar worden acute of toekomstige brandhaarden gesignaleerd? Het regiobeeld is ontwikkeld door Trendbureau Drenthe en Proscoop namens

Zorg

Hoe goed begrijpen senioren in Noord-Nederland medische informatie?

Senioren die vitaal, positief ingesteld en gezond zijn hebben doorgaans minder zorg nodig, of hebben pas op een later moment in hun leven zorg nodig (SCP, 2017). Niet iedereen beschikt vanzelfsprekend over de ‘gezondheidsvaardigheden’ die nodig zijn om zo vitaal en gezond mogelijk oud te worden. Hoe denken de inwoners in Noord-Nederland zélf o

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

65-plussers die zelfredzaam en vitaal zijn, hebben doorgaans minder, of pas op een later moment, zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen (SCP, 2017). Dit is belangrijk, want een groeiend aantal senioren dat zorg nodig heeft, betekent ook een grotere vraag naar zorgpersoneel, behandelingen en ondersteuning. In overheidsbeleid wordt daarom inge

Zorg

Regionale verkenning: Knelpunten en oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) spelen een belangrijke rol in de ouderenzorg. Professionals worstelen vaak met de grensvlakken tussen deze wetten. Ouderen hebben hier dagelijks last van, zowel in de zorg als in de ondersteuning. De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen deed onderzoek

Zorg

Publicatie onderzoek behoefte mantelzorgondersteuning en logeerzorg: Mantelzorgers zeggen; zie en hoor ons!

Mensen zorgen met liefde en vanzelfsprekendheid voor hun naasten. Maar dit kan ook steeds zwaarder en intensiever worden. Overbelasting ligt op de loer bij 1 op de 5 mantelzorgers in Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzocht wat mantelzorgers echt zou helpen aan (mantelzorg)ondersteuning. In de publicatie zijn de resultaten beschreven van interviews

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Marleen Meijer

Marleen Meijer

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn