Zorg

Zorgmonitor Drenthe

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

 

Gerelateerd

Zorg

Actuele ontwikkelingen binnen de Drentse regionale werkagenda mantelzorg

Zorg

Aanbevelingen om overbelasting van Drentse mantelzorgers te voorkomen en verhelpen

Zorg

Handreiking Aanpak mantelzorg en respijtzorg

Nog steeds raken er teveel mantelzorgers overbelast. Zo ook in Drenthe. Met de vergrijzing, de toenemende druk op de zorg en een beleidskoers gericht op langer thuis wonen, is het van groot belang om in te zetten op de preventie hiervan. Dit vraagt om een meervoudige aanpak en goede samenwerking tussen overheden, werkgevers en welzijnsorganisaties.

Zorg

Gezondheid, welbevinden en bewegen in Drenthe

Drenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun gezondheid en het leven. Dit positieve beeld is niet voor iedereen in Drenthe gelijk. Met name jongeren ervaren (veel) stress en zijn minder tevreden met het leven in het algemeen. Een groot deel van de Drenten wil werken aan een betere gezondheid voor zichzelf, vaak rondom, gewicht, stress, vo

Zorg

Netwerk Mantelzorg Drenthe 'Een regionale agenda voor Drenthe'

In oktober vorig jaar is het Netwerk Mantelzorg Drenthe gestart: een samenwerking tussen CMO STAMM, Drents Platform Mantelzorg en de Provincie Drenthe. Het doel van het netwerk is; verbinden, inspireren en kennisdelen (halen en brengen). Ook is er een nauwe samenwerking met MantelzorgNL, die landelijke ontwikkelingen en de regio met elkaar verbindt

Zorg

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg maakt zich hard voor woonzorgopgave in Drenthe

We hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties ouderen en mensen met een zorgbehoefte veilig en comfortabel kunnen wonen in Drenthe. Deze ambitie staat echter onder druk. Onder andere door de spanning op de woningmarkt en de personeelstekorten in de zorg, tegen een achtergrond van een snel toenemend

Zorg

Wensen en behoeften voor langer thuis wonen in Drenthe

Het aantal ouderen in de provincie Drenthe neemt toe. Het overgrote deel van deze ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het merendeel van de ouderen denkt echter (nog) niet aan de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat Trendbureau deed onder ruim 1.600 Drentse inwoners over hun woonwensen. De uitkomsten van d

Zorg

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen lanceert nieuw kennisplatform

Op woensdag 11 mei lanceerde Alliantie Drentse Zorg met Ouderen een nieuw kennisplatform. Op Drentsezorgmetouderen.nl kunnen zowel zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, als ouderen terecht voor allerlei kennis over de ouderenondersteuning en -zorg in Drenthe. Het platform geeft inzicht in integrale persoonsgerichte ouderenzorg door actuele beleids

Zorg

Mantelzorg en respijt: “een adempauze voor mensen die voor een ander zorgen”

Trendbureau Drenthe heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mantelzorg. Dit is een urgent thema voor de komende jaren, gezien de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en toenemende overbelasting van mantelzorgers. Mantelzorg geven heeft een aantoonbare grote maatschappelijke waarde. Landelijk wordt er de afgelopen jaren veel aandacht ge

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Drenthe

Hoe kijken de inwoners uit Drenthe aan tegen langer thuis wonen? En wat zijn hun woonwensen voor wanneer zij ouder worden? Zijn er voorkeuren voor bepaalde woonzorgvormen?  De vergrijzing stelt de regio voor grote opgaven de komende decennia. Het aantal ouderen verdubbelt tot 2040 en deze ‘nieuwe’ generatie ouderen wil zo lang mogelijk zelf

Zorg

Terugblik symposium ‘Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen!’

Op donderdag 22 april organiseerde de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen het Symposium 'Samen op weg naar de beste Drentse dienstverlening aan ouderen'.  Een online symposium die druk bezocht werd door 220 deelnemers. We stellen de gedeelde informatie graag hieronder beschikbaar. Namens de Allianties Drentse Zorg met Ouderen begeleidde Mirjam v

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Simone Barends

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn