Zorg

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

nieuws

Achtergrond vrijstelling leerplicht in gemeenten Aa en Hunze en Noordenveld

Achtergrond vrijstelling leerplicht in gemeenten Aa en Hunze en Noordenveld

In Aa en Hunze hebben 4,4 leerlingen en in Noordenveld 0,7 leerlingen per 1.000 jongeren een vrijstelling op basis van lichamelijke of ...

Hoe kunnen we het Drents dialect als thuistaal in het onderwijs gebruiken?

Hoe kunnen we het Drents dialect als thuistaal in het onderwijs gebruiken?

Met het project ‘Bevordering Drents en Duits in het onderwijs’ stimuleert de provincie Drenthe het gebruik van de streektaal en de ...

Junior College bevordert de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Junior College bevordert de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

“Het beste uit de leerlingen halen door leerlingen goed te volgen en aan te sluiten bij hun ...

publicaties

Top 5 opgaven in het sociale domein in Drenthe

Top 5 opgaven in het sociale domein in Drenthe

De feiten en de cijfers voor de vijf belangrijkste opgaven waar het verschil voor de Drentse samenleving gemaakt kan worden op een rij.

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

In het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ belicht Trendbureau Drenthe knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van preventie ...

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

In de uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’ vertellen Drentse ouderen en mantelzorgers zelf over wat ze vinden van de zorg en ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

06 528 886 96
m.bakker@trendbureaudrenthe.nl