Zorg

Zorgmonitor

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

Zorg

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren en te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

nieuws

Trots op Drenthe

Trots op Drenthe

Drenten voelen zich sterk verbonden met de eigen provincie. Ze zijn vooral trots op natuur (bos en heide) en de mentaliteit van hun ...

Klein relatief verschil in inkomen en opleiding tussen vestigers en vertrekkers krimpgebieden

Klein relatief verschil in inkomen en opleiding tussen vestigers en vertrekkers krimpgebieden

Het percentage met een hoog inkomen of een hoge opleiding is bij de vestigers van krimpgebieden bijna even groot als bij de vertrekkers.

Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten in Assen en Midden-Drenthe

Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten in Assen en Midden-Drenthe

De gemeente Assen en Midden-Drenthe starten een pilot om de logeerzorg in Drenthe beter te positioneren. De gemeenten ontvangen een ...

publicaties

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

In het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ belicht Trendbureau Drenthe knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van preventie ...

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

In de uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’ vertellen Drentse ouderen en mantelzorgers zelf over wat ze vinden van de zorg en ...

Langer zelfstandig wonen in Drenthe – De Drent zelf aan het woord

Langer zelfstandig wonen in Drenthe – De Drent zelf aan het woord

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken van het langer zelfstandig wonen in Drenthe, heeft Trendbureau Drenthe onderzoek gedaan ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

06 528 886 96
m.bakker@trendbureaudrenthe.nl