Zorg

Zorgmonitor Drenthe

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

 

Gerelateerd nieuws

Informele zorg

Regionale verkenning: Knelpunten en oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg

Informele zorg

Publicatie onderzoek behoefte mantelzorgondersteuning en logeerzorg: Mantelzorgers zeggen; zie en hoor ons!

Corona

Eerste resultaten corona panelonderzoek

De leden van het Drents panel zijn gevraagd welke impact de coronacrisis op hun leven heeft. We vroegen hen naar de effecten op diverse levensgebieden. Zowel op de kortere termijn als hun verwachting op de langere termijn.  Een crisis is een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren van een individu of systeem. Het panelonder

Maatschappelijke context

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

“Het huidige zorglandschap schudt op zijn grondvesten. Het systeem stevent (…) af op een faillissement. De manier waarop we de zorg voor ouderen in Nederland hebben georganiseerd is weldra onhoudbaar.” Dit zijn de woorden die Henk Kamp, voorzitter van Branchevereniging ActiZ, koos om duidelijk te maken dat het ingrijpend veranderen van de

Zorg

Op weg naar één provinciaal kader voor 'tijdelijke bedden'

“Niet het type bed is leidend, maar de zorgvraag. Breng waar mogelijk de zorg naar de mensen toe, in plaats van de mensen naar de zorgvoorziening.” Op 9 april 2019 vond vanuit de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen een werksessie plaats over ‘tijdelijke bedden’. Deze werksessie stond in het teken van de ontwikkeling van één gemeensc

Publicaties

Informele zorg

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Informele zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers

Informele zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: over het onderzoek binnen de Pilot Logeerzorg

Martin Bakker

onderzoeker

Simone Barends

onderzoeker

Marleen Meijer

adviseur

Toke Slaman

adviseur