Zorg

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

nieuws

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

We onderzoeken hoe de huidige crisis het komende half jaar en daarna doorwerkt in het leven van Groningers en Drenten, ook als de ...

‘De vraag’ als vertrekpunt bij respijt- en logeerzorg

‘De vraag’ als vertrekpunt bij respijt- en logeerzorg

Hoe kunnen we de logeerzorg in Assen en Midden-Drenthe beter benutten om ouderen en hun mantelzorgers te ontlasten? Met deze vraag ...

De Versnellingskamer: Snel en Effectief Data Verzamelen

De Versnellingskamer: Snel en Effectief Data Verzamelen

Regelmatig organiseert Trendbureau Drenthe versnellingskamers voor diverse opdrachtgevers. Hiermee wordt in korte tijd veel informatie ...

publicaties

Top 5 opgaven in het sociale domein in Drenthe

Top 5 opgaven in het sociale domein in Drenthe

De feiten en de cijfers voor de vijf belangrijkste opgaven waar het verschil voor de Drentse samenleving gemaakt kan worden op een rij.

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Drenthe

In het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ belicht Trendbureau Drenthe knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van preventie ...

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

In de uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’ vertellen Drentse ouderen en mantelzorgers zelf over wat ze vinden van de zorg en ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

06 528 886 96
m.bakker@trendbureaudrenthe.nl