Zorg

Zorgmonitor

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

Zorg

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren en te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

nieuws

Zicht op de zorgketen voor ouderen in Drenthe

Zicht op de zorgketen voor ouderen in Drenthe

Een presentatie van de resultaten van de Ketenanalyse van Ouderenzorg in de provincie Drenthe.

Minister Bruno Bruins te gast bij de zesde Drentse Zorgtafel

Minister Bruno Bruins te gast bij de zesde Drentse Zorgtafel

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport sprak met het zorgnetwerk van Drenthe over de toekomst van de zorg.

Preventie van eenzaamheid: wat werkt?

Preventie van eenzaamheid: wat werkt?

Inzicht in de aanbevelingen voor de aanpak van eenzaamheid van Movisie voor gemeenten en hoe wij in Drenthe daarbij aansluiten.

publicaties

Langer zelfstandig wonen in Drenthe – De Drent zelf aan het woord

Langer zelfstandig wonen in Drenthe – De Drent zelf aan het woord

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken van het langer zelfstandig wonen in Drenthe, heeft Trendbureau Drenthe onderzoek gedaan ...

Werkagenda Drents Zorglandschap 2017-2018

Werkagenda Drents Zorglandschap 2017-2018

Cliëntervaringsonderzoek Wmo (website)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo (website)

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

06 528 886 96
m.bakker@trendbureaudrenthe.nl