Zorg

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

nieuws

Enquête zomerprogrammering voor jongeren

Enquête zomerprogrammering voor jongeren

Provincie Drenthe en diverse gemeenten willen een zomerprogramma maken van, voor en met jongeren van 12 tot 18 jaar. Help je mee om een

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

Panelonderzoek naar de effecten van de coronacrisis

We onderzoeken hoe de huidige crisis het komende half jaar en daarna doorwerkt in het leven van Groningers en Drenten, ook als de ...

‘De vraag’ als vertrekpunt bij respijt- en logeerzorg

‘De vraag’ als vertrekpunt bij respijt- en logeerzorg

Hoe kunnen we de logeerzorg in Assen en Midden-Drenthe beter benutten om ouderen en hun mantelzorgers te ontlasten? Met deze vraag ...

publicaties

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Klik om toegang te krijgen tot TD-GRENSVLAKKEN-definitief-300620.pdf

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers

Voor deze uitgave vroegen we de mantelzorgers zelf welke ondersteuning werkelijk nodig is. De boodschap is helder: zie en hoor ons!

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: over het onderzoek binnen de Pilot Logeerzorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: over het onderzoek binnen de Pilot Logeerzorg

Logeerzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning die gemeenten aanbieden. De naaste kan een of meer nachten ergens anders slapen om ...

opdrachten

medewerkers

medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

06 528 886 96
m.bakker@trendbureaudrenthe.nl