Zorg

Zorgmonitor Drenthe

De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat wij in Drenthe inzetten met als doel om beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren, te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

 

Gerelateerd nieuws

Zorg

Hoe goed begrijpen senioren in Noord-Nederland medische informatie?

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

Zorg

Regionale verkenning: Knelpunten en oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) spelen een belangrijke rol in de ouderenzorg. Professionals worstelen vaak met de grensvlakken tussen deze wetten. Ouderen hebben hier dagelijks last van, zowel in de zorg als in de ondersteuning. De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen deed onderzoek

Zorg

Publicatie onderzoek behoefte mantelzorgondersteuning en logeerzorg: Mantelzorgers zeggen; zie en hoor ons!

Mensen zorgen met liefde en vanzelfsprekendheid voor hun naasten. Maar dit kan ook steeds zwaarder en intensiever worden. Overbelasting ligt op de loer bij 1 op de 5 mantelzorgers in Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzocht wat mantelzorgers echt zou helpen aan (mantelzorg)ondersteuning. In de publicatie zijn de resultaten beschreven van interviews

Zorg

Eerste resultaten corona panelonderzoek

De leden van het Drents panel zijn gevraagd welke impact de coronacrisis op hun leven heeft. We vroegen hen naar de effecten op diverse levensgebieden. Zowel op de kortere termijn als hun verwachting op de langere termijn.  Een crisis is een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren van een individu of systeem. Het panelonder

Publicaties

Zorg

Grensvlakken; Drie wetten in de ouderenzorg: een verkenning naar bruikbare werkwijzen

Zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: voor Mantelzorgers

Zorg

Behoefte-onderzoek mantelzorgondersteuning en logeerzorg: over het onderzoek binnen de Pilot Logeerzorg

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Simone Barends

Simone Barends

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Marleen Meijer

Marleen Meijer

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn