Over het Drents panel

Het Drents Panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen en meningen van inwoners van de provincie Drenthe in beeld worden gebracht. Het Drents parlement en Trendbureau Drenthe zetten het panel breed in voor peilingonderzoeken in Drenthe. Het Drents Panel levert voor provincie en gemeenten inzicht en kennis op die gebruikt kan worden door politici en beleidsmakers. Momenteel telt het Drents Panel bijna 6.000 leden van 18 jaar en ouder. In 2023 wordt het Drents Panel verder uitgebreid.

Samenwerking Drents parlement en Trendbureau Drenthe

Het inwonerpanel is in 2005 opgericht als panel voor het Drents parlement. Sinds 2020 is het Drents Panel een samenwerking van het Drents parlement en Trendbureau Drenthe.  Door de samenwerking kan het Drents Panel effectiever en efficiënter worden gebruikt om informatie op te halen uit en over de Drentse samenleving.

Hoe werkt het Drents Panel?

Panelleden krijgen circa acht keer per jaar een digitale uitnodiging toegestuurd om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende, actuele onderwerpen die impact hebben op de Drents samenleving en waarover het Drents parlement of Trendbureau Drenthe graag de mening van de Drentse inwoners hoort. Vragenlijsten gaan onder meer over leefbaarheid en woonomgeving, duurzaamheid en energietransitie, veranderingen in het zorglandschap, of sociale verbondenheid in de buurt. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod.

Op basis van de uitkomsten van de panelonderzoeken rapporteren we de resultaten op de webpagina van het Drents panel. Meerdere keren per jaar ontvangen de panelleden een nieuwsbrief met daarin de uitkomsten van de onderzoeken.

Samenstelling Drents Panel

Het Drents Panel is een afspiegeling van de Drentse bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoger opgeleiden, praktisch opgeleiden, mannen, vrouwen uit alle Drentse gemeenten. Mensen worden uitgenodigd om lid te worden. Omdat deelname geheel vrijblijvend is en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen uitschrijven, worden regelmatig nieuwe panelleden geworven via steekproeven van gemeenten.

Publieke functie

Het Drents Panel wordt beheerd door Trendbureau Drenthe en Statengriffie. Het is een initiatief van de provinciale overheid en heeft een publieke functie. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten uit onderzoek die worden gepubliceerd zijn nimmer te herleiden tot individuele panelleden. Trendbureau Drenthe is onderdeel van CMO STAMM en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels voor Statistiek en Onderzoek.

Onderzoeksverantwoording en Privacyverklaring

Lees hier de Uitgebreide Onderzoeksverantwoording Drents Panel

Lees hier onze privacyverklaring.

afbeelding