Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid in Drenthe

In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van inwoners. Deze aandacht is er ook in Drenthe. Om elkaar beter te vinden en kennis te delen gebruikt het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe dit digitaal kennisplatform Naar een geletterd Drenthe.

Logo Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe

Gerelateerd

Laaggeletterdheid

Even terugblikken: de bondgenotenavond 2021

Laaggeletterdheid

Veel laaggeletterden stopten met taal- of rekencursus tijdens corona

Laaggeletterdheid

Conferentie Taal & Gezondheid

Het herkennen van een laaggeletterde cliënt vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid en er is concrete informatie nodig over het omgaan met en het doorverwijzen van laaggeletterde cliënten. Waar heeft u behoefte aan? Welke handvatten wilt u krijgen? Op woensdag 22 september 2021 organiseren Healthy Ageing Netw

Laaggeletterdheid

Met een GIDS op weg naar gelijke kansen

Feestelijke bijeenkomst voor alle bondgenoten van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe Datum: donderdag 9 september 2021 Tijd: 19:30-21:30, inloop vanaf 19:00 Locatie: Atlas Theater Emmen Avondvoorzitter: Eric van Oosterhout   Na een lange periode elkaar online ontmoeten, mogen we elkaar eindelijk weer fysiek zien

Laaggeletterdheid

Opinie: Laaggeletterdheid moet in het regeerakkoord.

Laaggeletterdheid heeft enorme gevolgen, ook voor de samenleving als geheel, stelt Steffart Buijs. Volgens hem moet de aanpak van laaggeletterdheid een plek krijgen in een nieuw regeerakkoord. Leest het artikel Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Doe er iets aan in het regeerakkoord | opinie van 12 augustus 2021

Laaggeletterdheid

Summerschool 1 september 2021: Gevolgen van corona op laaggeletterden met schulden

De helft van de mensen die hulp zoekt vanwege geldproblemen is laaggeletterd. Brieven begrijpen, formulieren invullen, informatie op het internet zoeken en geldzaken regelen is voor hen een flinke uitdaging. Door corona zijn bovendien begeleidingstrajecten en ondersteuningsvormen noodgedwongen stil komen te liggen of anders ingevuld. In de bijee

Laaggeletterdheid

Belastingdienst wil nog dit jaar nieuw steunpunt openen in Drenthe, onder meer gericht op hulp voor laaggeletterden

De Belastingdienst wil nog dit jaar in de regio rond Assen en Hoogeveen een steunpunt openen waar mensen terecht kunnen voor hulp. Leest het artikel Belastingdienst wil nog dit jaar nieuw steunpunt openen in Drenthe, onder meer gericht op hulp voor laaggeletterden van 22 juli 2021 bij het Dagblad van het Noorden

Laaggeletterdheid

Open brief directie en bestuur Bibliotheek Kop van Overijssel: de Bibliotheek wil de boer op, de kernen in

Afgelopen weken ontstond in Steenwijkerland onrust over de bezuinigingsplannen van de Bibliotheek Kop van Overijssel. De vestigingen in Steenwijkerwold, Giethoorn en Sint Jansklooster gaan sluiten, als er geen andere financieringsbronnen worden gevonden zal het KennisLab waarschijnlijk ook moeten verdwijnen en de vestiging in Steenwijk wordt in de

Laaggeletterdheid

Toolkit 'blijf in verbinding met laaggeletterden'

Laaggeletterden hebben een grotere kans op problematische schulden. Toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie is voor deze groep dan ook cruciaal. De toolkit 'Blijf in verbinding met laaggeletterden' biedt verschillende hulpmiddelen   Lees het artikel Toolkit 'blijf in verbinding met laaggeletterden' van Schouders eronder.

Laaggeletterdheid

Uitnodiging Bondgenotencafé Geletterd Drenthe op 20 april

Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe nodigt jullie van harte uit voor het bondgenotencafé op: dinsdag 20 april van 15.30 uur – 17.00 uur, digitaal (link volgt na aanmelding). Corona heeft invloed op ons allemaal, uiteraard ook op de professionals die werken met laaggeletterden. Trendbureau Drenthe presenteert het onderzoek waarb

Laaggeletterdheid

Oudergroep bij De Wilhelminaschool in Coevorden

Deze morgen zijn in de Wilhelminaschool in Coevorden niet alleen leerlingen aanwezig, maar ook een aantal moeders van leerlingen uit groep 1 en 2. Tieny Boerma, ad-interim directeur van de scholengroep Coevorden van Arcade vertelt over het hoe en waarom van deze oudergroep, samen met Rolien Meijerink, locatiecoördinator van de school en Gretha Ass

Marleen Meijer

Marleen Meijer

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Esther Rodenburg

Esther Rodenburg

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn