Adviesraad

De adviesraad van het Trendbureau Drenthe – onder voorzitterschap van de drs. Frans Jaspers – heeft een belangrijke adviserende taak. De raad voorziet het Trendbureau van een kritische reflectie op de onderzoeken, zowel over de maatschappelijke relevantie als het wetenschappelijke niveau. De leden zijn werkzaam in de wetenschap, bij lokale overheden en bij maatschappelijke organisaties.

Leden adviesraad

  • F.C.A. (Frans) Jaspers, onafhankelijk voorzitter
  • H.F. (Eric) van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen
  • A. (Ard) van der Tuuk, burgemeester Westerkwartier, voorzitter VGG
  • Dr. J. (Jouke) van Dijk, hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse, RUG
  • Dr. J. (Hans) Ormel, hoogleraar sociale psychiatrie en psych. epidemiologie UMCG
  • J. (Johan) Brongers, directeur-bestuurder Tinten welzijnsgroep
  • B. (Bert) Moormann, bestuurder wooncorporatie Domesta
  • A. (Arjen) Droog, directeur-bestuurder Planbureau Fryslân