Cultuurmonitor Emmen // gemeente Emmen

7 november 2017

Aanleiding

De gemeente Emmen wil haar inwoners zoveel mogelijk de kans bieden om zelf cultuur te maken én cultuur mee te maken. Alle inwoners moeten kunnen genieten van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijk, omdat het bijdraagt aan Emmen als complete en dynamische gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is.

Hoe groot is de cultuurparticipatie in Emmen en hoe ontwikkelt die zich? In 2014 heeft Emmen de eerste Cultuurmonitor uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar kunst en cultuurparticipatie, oftewel naar hoeveel inwoners zelf cultuur beoefenen (actieve cultuurparticipatie) of cultuur bezoeken (passieve cultuurparticipatie).

Aanpak

Hoe groot is nu de cultuurparticipatie in Emmen? Ook in 2017 willen de gemeente Emmen en de culturele instellingen in de regio graag weten hoeveel inwoners actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en wat zij vinden van het aanbod in de gemeente. In 2014 heeft CMO STAMM dit voor de eerste keer gemeten voor de gemeente. In 2017 heeft het Trendbureau Drenthe de tweede meting uitgevoerd.

Hiermee is de ontwikkeling van de cultuurparticipatie te volgen in de tijd. Het onderzoek vond plaats in de zomer van 2017 onder ruim 17.000 inwoners van de gemeente Emmen. Zij kregen een brief thuis met het verzoek een online enquête in te vullen met vragen over hun vrije tijdsbesteding en hun oordeel over het culturele aanbod in de regio. Daarnaast wil de gemeente weten hoe zij inwoners actief/actiever betrokken kan krijgen en houden bij de totstandkoming van het cultuurbeleid van de gemeente.

Er is een grotendeels gelijke vragenlijst uitgezet naar een steekproef van inwoners uit de gemeente Emmen. Het feit dan Emmen culturele gemeente is heeft in enkele nieuwe vragen geresulteerd. Er hebben 2840 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dat is ongeveer een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van de nulmeting in 2014.

Inzicht

De cultuurmonitor geeft inzicht in cultuurparticipatie en –beleving in Emmen vanuit het perspectief van de mensen zelf, in al hun verscheidenheid.

De gemeente Emmen wil hiermee nog betere en evenwichtige beleidskeuzes kunnen maken waaraan ze speciale aandacht willen schenken. De culturele instellingen willen hiermee hun aanbod nog beter afstemmen op de vraag van de inwoners.

Resultaat

Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd. De uitkomsten van de Cultuurmonitor 2017 worden op deze website gepubliceerd.

Cultuurmonitor Emmen 2014
Cultuurmonitor Emmen 2017