Zorgkosten

Afgelopen jaren zijn de zorgkosten vaak onderwerp van discussie. De kosten voor behandelingen, kosten voor langdurige zorg en bijvoorbeeld het eigen risico houdt zowel de inwoners als beleidsmakers  bezig. Met de aanpassingen van het zorgstelsel over de jaren zijn de kosten van de zorg nog meer inzichtelijk. Regionaal kunnen de zorgkosten (hier gepresenteerd vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) sterk verschillen.

In het kort

  • De totale zorgkosten binnen de zorgverzekeringswet voor de provincie Drenthe lagen in 2015 op 1,2 miljard euro.
  • De totale gemiddelde kosten per verzekerde binnen de zorgverzekeringswet lagen in 2015 op 2.609 euro. De totale gemiddelde kosten per verzekerde binnen de Wlz (Wet langdurige zorg) lag in 2015 op 1.480 euro.
  • De meeste kosten in de provincie Drenthe binnen de zorgverzekeringswet in 2015 worden gemaakt aan medische specialistische zorg (659.702.673 euro). Daarna komen de kosten voor de langdurige zorg thuis vanuit de Wlz, met ruim 544 miljoen euro.

Zorgkosten in de provincie Drenthe

In provincie Drenthe zijn de totale zorgkosten binnen de zorgverzekeringswet 1.2 miljard euro. De top 7 van zorgkosten in de provincie Drenthe zien er in 2015 aflopend als volgt uit (in miljoenen euro’s):

Zorgkosten zorgverzekeringswet (Zvw) per gemeente

De onderstaande figuur toont de zorgkosten per gemeente op de verschillende typen zorg binnen de zorgverzekeringswet. De top 4 van zorgkosten in 2015 wordt aangevoerd door de kosten voor medisch specialistische zorg. Daarna geldt dat voor de meeste gemeenten wijkverpleging (verzorging en verpleging) en farmacie op plaats 2 of 3 komt. Specialistische GGZ-zorg staat voor de meeste gemeenten op plaats 4 wat betreft zorgkosten. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Assen en Tynaarlo waar de kosten voor specialistische GGZ-zorg op plaats 2 komt. In de gemeente Emmen zijn de totale zorgkosten uit de Zvw het hoogst met 300.864.435 euro. In de gemeente Westerveld zijn de totale zorgkosten het laagst met 52.010.777 euro.

Gemiddelde zorgkosten per verzekerde Zorgverzekeringswet (Zvw)

De gemiddelde zorgkosten per verzekerde in de provincie Drenthe voor de Zvw waren in 2015 2.609 euro. Het landelijke gemiddelde was in 2015 2.323 euro.

In 2015 zijn de gemiddelde kosten per verzekerde het hoogste in de gemeenten Emmen (2.796 euro) en Westerveld (2.716 euro). In de gemeenten Noordenveld (2.349 euro) en de gemeente Aa en Hunze (2.410 euro) zijn de gemiddelde kosten per verzekerde in laagste in 2015. In alle Drentse gemeenten zijn de gemiddelde kosten per verzekerde hoger dan het landelijke beeld.

Kosten per zorgtype

Als we de kosten uitsplitsen naar verschillende zorgtypen zien we soortgelijke verschillen. Voor huisartsenzorg in Drenthe waren de gemiddelde kosten per verzekerde 192 euro ten opzichte van 177 euro landelijk. Voor wijkverpleging 270 euro ten opzichte van 183 euro landelijk. En voor medisch specialistische zorg 1.373 euro ten opzichte van 1.229 euro landelijk. Wanneer we een doorkijkje maken naar de gemiddelde kosten per verzekerde voor huisartsenzorg, dan zijn de kosten het hoogste in Coevorden (206 euro) en het laagste in Midden Drenthe en Assen (beide 180 euro). Dit is voor alle Drentse gemeenten boven het landelijke beeld van 177 euro per verzekerde. Voor wijkverpleging zijn de hoogste gemiddelde kosten per verzekerde in 2015 voor de gemeente De Wolden (335 euro) en de gemeente Emmen (325 euro). De gemeente met de laagste gemiddelde kosten per verzekerde voor wijkverpleging is Assen met 182 euro. Hiermee loopt Assen gelijk met het landelijke beeld (183 euro). De overige gemeenten zitten hier (ruim) boven. In het geval van medisch specialistische zorg liggen de gemiddelde kosten per verzekerde het hoogste in de gemeente Emmen (1.493 euro) en het laagste in de gemeente Assen (1.223 euro). Het landelijke beeld is gemiddeld 1.229 euro per verzekerde.

Gemiddelde zorgkosten per verzekerde Wet langdurige zorg (Wlz)

Binnen de kosten van de Wet langdurige zorg zien wij hetzelfde beeld over 2015 als bij de Zorgverzekeringswet (Zvw). De gemiddelde zorgkosten per verzekerde komen in Drenthe hoger uit dan landelijk. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde in de provincie Drenthe voor de Wlz waren 1.480 euro. Het landelijke gemiddelde was 1.100 euro. Voor langdurige zorg thuis lagen de gemiddelde kosten per verzekerde in 2015 op 356 euro ten opzichte van 229 euro landelijk. En voor de langdurige zorg in een instelling waren de gemiddelde kosten per verzekerde in 2015 1.125 euro, terwijl landelijk de gemiddelde kosten per verzekerde uitkwam op 871 euro.

Kosten per gemeente

In 2015 zijn de gemiddelde kosten per verzekerde het hoogste in de gemeenten Tynaarlo (2.240 euro) en Assen (1.960 euro). In de gemeenten Borger-Odoorn (889 euro) en de gemeente Noordenveld (1.047 euro) zijn de gemiddelde kosten per verzekerde in laagste in 2015. Met uitzondering van de gemeenten Borger-Odoorn en Noordenveld komen de overige gemeenten boven het landelijke beeld van 1.100 per verzekerde.

Wanneer wij een doorkijkje nemen naar de langdurige zorg thuis, dan zijn de hoogste gemiddelde kosten per verzekerde in de gemeente Westerveld (441 euro) en de laagste gemiddelde kosten per verzekerde in de gemeente Midden-Drenthe (268 euro). Voor alle Drentse gemeenten komen de gemiddelde kosten per verzekerde in 2015 hoger uit dan het landelijke beeld (229 euro). Voor de langdurige zorg in een instelling zijn de hoogste gemiddelde kosten per verzekerde voor de gemeente Tynaarlo (1.926 euro). De gemeente Assen komt hierna met gemiddeld 1.651 euro per verzekerde. De gemeente Borger-Odoorn heeft de laagste gemiddelde kosten per verzekerde (573 euro). Alleen de gemeenten Borger-Odoorn, Noordenveld (681 euro) en Emmen (816 euro) komen lager uit dan het landelijke beeld van 871 euro.