Drents panel

Het Drents Panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen van inwoners van de provincie Drenthe in beeld worden gebracht. Trendbureau Drenthe en de Statengriffie van de Provincie Drenthe zetten dit breed in voor peilingsonderzoeken in Drenthe. Het Drents Panel levert voor provincie en gemeenten inzicht en kennis op die gebruikt kan worden in de beleidscyclus. Momenteel telt het Drents Panel ruim 1.600 leden van 18 jaar en ouder. Begin 2021 wordt het Drents Panel middels een grootschalig werving uitgebreid naar circa 9.000 leden.

Het Drents Panel is in 2005 opgericht als online burgerpanel van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe en Provinciale Staten voeren kwalitatief onderzoek uit middels peilingen onder het Drents Panel.

Hoe werkt het Drents Panel?

Panelleden krijgen circa acht keer per jaar een digitale uitnodiging toegestuurd om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende, actuele onderwerpen die impact hebben op de Drents samenleving en waarover Trendbureau Drenthe of Provinciale Staten graag de mening van de Drentse inwoners hoort. Vragenlijsten gaan onder meer over leefbaarheid en woonomgeving, duurzaamheid en energietransitie, veranderingen in het zorglandschap, of sociale verbondenheid in de buurt. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod.

Op basis van de uitkomsten van de panelonderzoeken rapporteren we de resultaten in compacte publicaties op de website van Trendbureau Drenthe. Meerdere keren per jaar ontvangen de panelleden een nieuwsbrief met daarin de uitkomsten van de onderzoeken.

Samenstelling Drents Panel

Het Drents Panel is een afspiegeling van de Drentse bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoogopgeleiden, laagopgeleiden, mannen, vrouwen, mensen met veel geld en mensen met minder geld uit alle Drentse gemeenten.

Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor het panel, maar worden uitgenodigd om lid te worden. Omdat deelname geheel vrijblijvend is en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen uitschrijven, worden regelmatig nieuwe panelleden geworven via steekproeven van gemeenten.

Publieke functie

Het Drents Panel wordt beheerd door de Griffie van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe. Het is een initiatief van de provinciale overheid en heeft een publieke functie. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten uit onderzoek die worden gepubliceerd zijn nimmer te herleiden tot individuele panelleden. Trendbureau Drenthe is onderdeel van CMO STAMM. De medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels voor Statistiek en Onderzoek.

Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring.

Onderwerpen Drents panel

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

Geen categorie

“Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?”

Laaggeletterdheid

Nieuw landelijk expertisepunt basisvaardigheden

Eind oktober 2020 is een nieuw landelijk expertisepunt Basisvaardigheden gelanceerd, een samenwerking van L&S en Movisie in opdracht van Tel mee met taal. Het expertisepunt Basisvaardigheden faciliteert kennisuitwisseling op het gebied van (lage) basisvaardigheden. Ben je werkzaam op het gebied van basisvaardigheden voor laaggeletterden? Dan is

Onderwijs

9 van de 10 scholen in Drenthe brengt voldoende leerlingen op goed niveau taal en rekenen

Drentse leerlingen hebben over het algemeen even goede lees- en rekenvaardigheden als leerlingen in heel Nederland. Op veel onderdelen scoren ze gemiddeld genomen zelfs beter. Toch zien we op veel reken- en taalonderdelen dalende prestaties. Op de ene school moeten meer onderwijsachterstanden weggewerkt worden dan op de andere school. Wanneer doet

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Vanuit alle plattelandsgebieden worden al jaren zorgen geuit over het grote vertrek van het aantal jongeren. Zo ook in Drenthe. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is dit maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven

Publicaties

Laaggeletterdheid

Checklist digitale toegankelijkheid

Onderwijs

Drentse scholen scoren goed, maar er zijn grote verschillen

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter
Ewout van Spijker

Ewout van Spijker

Data-analist

 • Mail
 • LinkedIn
Yvonne Turenhout

Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter