Drents panel

Het Drents Panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen van inwoners van de provincie Drenthe in beeld worden gebracht. Trendbureau Drenthe en de Statengriffie van de Provincie Drenthe zetten dit breed in voor peilingsonderzoeken in Drenthe. Het Drents Panel levert voor provincie en gemeenten inzicht en kennis op die gebruikt kan worden in de beleidscyclus. Momenteel telt het Drents Panel ruim 1.600 leden van 18 jaar en ouder. Begin 2021 wordt het Drents Panel middels een grootschalig werving uitgebreid naar circa 9.000 leden.

Het Drents Panel is in 2005 opgericht als online burgerpanel van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe en Provinciale Staten voeren kwalitatief onderzoek uit middels peilingen onder het Drents Panel.

Hoe werkt het Drents Panel?

Panelleden krijgen circa acht keer per jaar een digitale uitnodiging toegestuurd om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende, actuele onderwerpen die impact hebben op de Drents samenleving en waarover Trendbureau Drenthe of Provinciale Staten graag de mening van de Drentse inwoners hoort. Vragenlijsten gaan onder meer over leefbaarheid en woonomgeving, duurzaamheid en energietransitie, veranderingen in het zorglandschap, of sociale verbondenheid in de buurt. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod.

Op basis van de uitkomsten van de panelonderzoeken rapporteren we de resultaten in compacte publicaties op de website van Trendbureau Drenthe. Meerdere keren per jaar ontvangen de panelleden een nieuwsbrief met daarin de uitkomsten van de onderzoeken.

Samenstelling Drents Panel

Het Drents Panel is een afspiegeling van de Drentse bevolking van 18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, hoogopgeleiden, laagopgeleiden, mannen, vrouwen, mensen met veel geld en mensen met minder geld uit alle Drentse gemeenten.

Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor het panel maar worden uitgenodigd om lid te worden. Omdat deelname geheel vrijblijvend is en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen uitschrijven, worden regelmatig nieuwe panelleden geworven via steekproeven van gemeenten.

Publieke functie

Het Drents Panel wordt beheerd door de Griffie van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe. Het is een initiatief van de provinciale overheid en heeft een publieke functie. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten uit onderzoek die worden gepubliceerd zijn nimmer te herleiden tot individuele panelleden. Trendbureau Drenthe is onderdeel van CMO STAMM en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels voor Statistiek en Onderzoek.

Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring.

 

Delen via social media

Femke de Haan

onderzoeker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Ewout van Spijker

Data-analist

Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder