Esther Rodenburg

“De mensen en hun talenten zijn het uitgangspunt om samen een stap vooruit te komen.”

Met energie en een voortvarende aanpak, vol passie is Esther op veel thema’s van meerwaarde. Esther kijkt graag vanuit de inhoud, het moet echt ergens over gaan. En het moet altijd iets opleveren.

Esther heeft een open houding en een prettige manier van communiceren. Ze werkt graag samen met verschillende partijen om krachten te bundelen, te verbinden en in te zetten om de maatschappelijke impact te vergroten. De mensen en hun talenten zijn het uitgangspunt om samen een stap vooruit te komen.

Esther is bekwaam in het verwerven van draagvlak, het begeleiden van groepsprocessen en het implementeren van veranderingen binnen een organisatie. Waar de kans ligt om een andere, innovatieve werkwijze in te zetten doet ze dat. Zij is een netwerker met een goed omgevingsbewustzijn. Ze staat graag als trainer of dagvoorzitter voor groepen en creëert daar de juiste sfeer voor het behalen van een mooi resultaat.

Na de PABO deed Esther de studie onderwijskunde en werkte ze als docent bij de Ziekenhuisschool, het voortgezet speciaal onderwijs en Time Out. Inmiddels werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Omdat ze van ontwikkeling en afwisseling in thema’s houdt heeft ze procesmanagement op meerdere maatschappelijk relevante trends gedaan: onderwijs; voortijdig schoolverlaters (RMC), ontwikkeling zorgboerderijen, harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvangprojecten, maar ook maatschappelijk betrokken ondernemers (PMOG en Uitdagingen), burgerkracht (Ideeënbank Groningen) en overheidsparticipatie (met lef!).

medewerker

drs. Esther Rodenburg

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Recente publicaties van Esther Rodenburg

Laaggeletterdheid

Veel laaggeletterden stopten met taal- of rekencursus tijdens corona

Laaggeletterdheid

Opinie: Laaggeletterdheid moet in het regeerakkoord.

Laaggeletterdheid

Summerschool 1 september 2021: Gevolgen van corona op laaggeletterden met schulden

Laaggeletterdheid

Belastingdienst wil nog dit jaar nieuw steunpunt openen in Drenthe, onder meer gericht op hulp voor laaggeletterden

Laaggeletterdheid

Open brief directie en bestuur Bibliotheek Kop van Overijssel: de Bibliotheek wil de boer op, de kernen in