Sport en bewegen

Sportieve uitdagingen Drenthe

Sport in Drenthe heeft te maken met allerlei uitdagingen. Hoe zorgen we voor een veilige en positieve sportcultuur? Zijn sportaccommodaties, bijvoorbeeld in krimpgebieden, nog wel rendabel te houden? Hoe gaan we om met anders georganiseerde sport? Zijn onze verenigingen nog wel vitaal genoeg? En dit zijn zeker niet de enige soort vragen waar sportbeleid zich op richt. Sport kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan preventieve gezondheid, sociale inclusie, leefbaarheid in wijken, economische ontwikkeling. Sport is een complex samenspel tussen inwoners en verenigingen, organisaties in het maatschappelijk middenveld, ondernemers en diverse beleidsdomeinen binnen de overheid. En daar komt ook nog eens een enorm snelle technologische ontwikkeling bij, waarin gaming, virtual reality, kunstmatige intelligentie en het ‘internet der dingen’ enorme implicaties hebben op de ontwikkeling van de sport. Hoe kan het beleid, maar ook de betrokken professionals en vrijwilligers, voldoende voorbereid zijn op deze complexe uitdagingen en de sport in Drenthe toekomstbestendig maken?

Sportvisie Drenthe

Samen met vertegenwoordigers vanuit sport, bewegen, gezondheid, recreatie/toerisme, onderwijs en verenigingen willen we in Drenthe een gezamenlijke visie samenstellen. Een visie die voor de komende jaren richting geeft aan wat er op provinciaal gebied in Drenthe moet gebeuren op het gebied van sport en bewegen zodat we met de inzet van sport ‘Drenthe een beetje beter maken’. Drenthe gelooft in de kracht van sport, maar gelooft ook dat een sterke sport nodig is om de potentie van sport en bewegen voor andere beleidsterreinen en thema’s optimaal te kunnen benutten. Sport kan niet alle vraagstukken in de samenleving oplossen, maar wel bij veel vraagstukken net een positief steuntje in de rug geven. Nog meer zouden we op basis van de juiste kennis en informatie de sport daar moeten benutten waar het meerwaarde heeft. Het dieper doorgronden van de maatschappelijke vraagstukken, de meerwaarde van sport en bewegen, maar ook het ontwikkelen van gedeelde toekomstbeelden, maken dat we samen de sport én Drenthe een stukje beter maken.

Regionale Sport Toekomstverkenning (RSTV)

Hoe kunnen we als sport beter inspelen op trends en ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving? Als wij ons proberen voor te stellen hoe de sport in Drenthe er in 2030 voor staat, is dat dan een toekomstbeeld die wij ook wenselijk achten? Wat kunnen we nu al doen om de sport in de richting van een positief toekomstscenario te sturen? Vraagstukken die interessant zijn om te beantwoorden. En antwoorden op vragen waarmee bestaand en nieuw beleid gemaakt kan worden. Om de uitdagingen voor de sport te concretiseren doorlopen we de systematiek van de RSTV, waarin aan de hand van bestaande beleidsinformatie, data over huidige en toekomstige ontwikkelingen bouwstenen worden geleverd voor het vormgeven van toekomstig beleid. Op basis van de analyses van het huidig beleid en de vraagstukken die spelen (beleidsanalyse)  is er gekomen tot een zestal thema’s waarvan een grondige data-analyse is gemaakt (lokale data). In een drietal sessies met diverse Drentse stakeholders is gekomen tot toekomstbeelden per thema. Op basis van de laatste bijeenkomst is er een beschouwing gemaakt waarin gereflecteerd wordt op wat de toekomstverkenning concreet gaat betekenen voor sport en bewegen in Drenthe.

Gerelateerd

Sport en bewegen

Sportgedrag van Drenten in 2023 gepubliceerd

Sport en bewegen

Drenthe Samen Gezond in Beweging - Tussenevaluatie 2021 t/m 2023

Sport en bewegen

Feitenblad Ervaringen van Drenten over sport en bewegen in 2023

Sport en bewegen heeft aantoonbare maatschappelijke waarde. Actief bezig zijn met sport en bewegen bevordert de gezondheid, het sociale leven en persoonlijk welzijn, biedt mentale uitdaging en geen voldoening. Sport kan verbinden en helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen. In de Sportmonitor Drenthe wordt stilgestaan bij het

Sport en bewegen

Feitenblad Ervaringen van Drenten over sport en bewegen, 2021

Sport en bewegen staat hoog op de politieke agenda in Drenthe en in de landelijke politiek. Om de kracht van sport en bewegen optimaal te duiden, benutten,ontwikkelen en verbeteren is de Sportmonitor Drenthe in het leven geroepen. Trendbureau Drenthe verrijkt met haar Sportmonitor Drenthe de cijfers in de regio met betrekking tot sporten en bewegen

Sport en bewegen

Feitenblad Vitaliteit van Sportverenigingen - Financiën en bestuur & beleidszaken

Als onderdeel van de Sportmonitor Drenthe hebben Trendbureau Drenthe en SportDrenthe verkennend regionaal onderzoek gedaan naar de vitaliteit van Drentse sportverenigingen. Eind 2022 is een vragenlijst verstuurd naar Drentse sportverenigingen. In totaal vulden 211 sportverenigingen de vragenlijst volledig in. Om de resultaten van deze uitvraag te d

Sport en bewegen

Feitenblad Vitaliteit van Sportverenigingen voor leden, vrijwilligers en trainers

Als onderdeel van de Sportmonitor Drenthe deden Trendbureau Drenthe en SportDrenthe verkennend regionaal onderzoek naar de vitaliteit van Drentse sportverenigingen. Eind 2022 is een vragenlijst verstuurd naar Drentse sportverenigingen. In totaal hebben 211 sportverenigingen de vragenlijst volledig ingevuld. Om de resultaten van deze uitvraag te dui

Sport en bewegen

Sportgedrag van Drenten in 2023

Sport en bewegen heeft aantoonbare maatschappelijke waarde[1]. Actief bezig zijn met sport en bewegen bevordert de gezondheid, het sociale leven en persoonlijk welzijn, biedt mentale uitdaging en geeft voldoening. Sport kan verbinden en helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen[2]. In de Sportmonitor Drenthe wordt stilgestaan

Sport en bewegen

Politieke dialoog Welzijn, Cultuur, Sport en Gezondheid 'Samen Drenthe beter maken' op 14 maart 2023

Datum: Dinsdag 14 maart 2023 – inloop vanaf 12:30 uur, start 12:45 uur Locatie: Drents Museum, Brink 1, 9400 AC Assen   Op dinsdagmiddag 14 maart gaan we het gesprek aan over het belang van een sterk sociaal-maatschappelijk en cultureel netwerk in Drenthe tijdens een lunchbijeenkomst. Voor de lunch wordt gezorgd. We k

Sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen in Drenthe

Sport en bewegen heeft aantoonbare maatschappelijke waarde[1]. Actief bezig zijn met sport en bewegen bevordert de gezondheid, het sociale leven en persoonlijk welzijn, biedt mentale uitdaging en geeft voldoening. Sport kan verbinden en helpen sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen[2]. Over het algemeen wegen de gezondheidsrisico

Sport en bewegen

Dashboard ‘Drenthe, Samen Gezond in Beweging' in september gelanceerd

Trendbureau Drenthe lanceert in september het dashboard Drenthe Samen Gezond in Beweging. In dit dashboard worden de beschikbare cijfers en trends over gezondheid, welzijn en sport samengebracht op provincie-, gemeente- en wijkniveau. De lancering van het dashboard is een tussenproduct van de opdracht die Trendbureau Drenthe uitvoert voor de Drents

Brede Welvaart

Flitspeiling onder Drentse jongeren over zomeractiviteiten

Uit een flitspeiling onder Drentse jongeren tussen de 12 en 25 jaar blijkt dat er behoefte is aan activiteiten in de zomer. Ook dit jaar is er per gemeente een activiteitenprogramma voor en door jongeren in de zomervakantie.   Naar de infographic met de resultaten uit de flitspeiling onder Drentse jongeren over zomeractiviteiten