Marike Broekema

mr. Marike Broekema

Als juridisch bestuurswetenschapper wil Marike graag weten wat er speelt bij organisaties en wat hen drijft. Samenwerking staat daar wat haar betreft in voorop. Vooral publiek-private samenwerkingen op het sociaal-maatschappelijk vlak interesseren haar. Marike vindt het belangrijk om steeds te blijven onderzoeken en bepalen hoe partijen en belangen zich tot elkaar verhouden en wat daar de gemene deler in is. Want daar gelooft Marike in: juist door samenwerking gebeuren de mooiste dingen! Daarnaast gelooft Marike in de kracht van de lokale inwoner. Inwoners weten heel goed wat er leeft en speelt in hun directe omgeving. Gebruik deze kracht om mét de inwoner de leefomgeving beter en mooier te maken!

Marike is op een aantal projecten projectleider:

  • Ideeënbank Groningen, waarbij burgerinitiatieven ondersteund worden in allerlei stadia van hun organisatie;
  • Vrijwilligers Groningen, dat zich richt op een goede positie van vrijwilligers in de provincie Groningen en samenwerking tussen de provinciale steuninstellingen en gemeentelijke vrijwilligerssteunpunten;
  • Maatschappelijke Waarde, waarin organisaties worden ondersteund om hun maatschappelijke waarde zichtbaar te maken;
  • Sterke Verhalen, waarin ervaringsdeskundigen armoede hun stem laten horen.

Ook werkt Marike mee aan de (door)ontwikkeling van beleidskaders op het gebied van bestaanszekerheid en aan evaluatieonderzoeken rondom implementatie van (gemeentelijke) uitvoering van wetgeving.

Marike studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen in 2011 werkte ze onder andere voor de provincies Overijssel, Friesland en Drenthe, als jurist en als beleidsregisseur, waardoor ze het politieke speelveld goed kent. Naast haar werk als adviseur zet ze zich vrijwillig in als stemcoach.

Adviseur

Werkdagen: ma | di | wo

  • Mail
  • LinkedIn