Martin Bakker

dr. Martin Bakker

Martin gaat voor kennisontwikkeling volgens het principe van leren van en met elkaar. Hij brengt zijn inhoudelijke en methodologische expertise graag in bij complexe vraagstukken op het gebied van jeugd(hulp), gezondheidszorg en psychiatrie. Martin is een gedreven praktijkgerichte onderzoeker, data-analist en projectmanager met een sterke analytische blik. Actiegerichtheid, kwaliteit en gezamenlijke betekenisgeving zijn belangrijke aandachtspunten in zijn werk. Het uitgangspunt van zijn werkwijze is het stimuleren van kennisontwikkeling. Hij ziet gezamenlijke betekenisgeving bij praktijkgericht onderzoek idealiter als een integraal onderdeel van het traject. Het is volgens Martin belangrijk om tijdens een traject al gezamenlijk betekenis te kunnen geven aan (voorlopige) resultaten. Dit levert snel inzicht en kennis op.

Martin is afgestudeerd maatschappelijk werker en socioloog met als specialisaties ‘Beleid en Consultancy’ en ‘Medische sociologie’. Hij is gepromoveerd op onderzoek binnen de jeugdpsychiatrie op het gebied van ontwikkeling en stressvolle gebeurtenissen. Na zijn promotie is hij als postdoc onderzoeker betrokken geweest bij verschillende projecten binnen het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL): o.a. leren van incidenten in de zorg, risico-analyses binnen SEH’s, kwaliteitsindicatoren binnen verpleeghuizen. Martin heeft voor Stichting Pionn gewerkt als projectmanager/senior onderzoeker binnen het sociale domein in Drenthe. Binnen deze werksetting heeft hij zich vooral bezig gehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van de monitorings- en kwaliteitssystematiek voor de transformatie jeugdhulp. Daarnaast is hij een Prince2 gecertificeerde projectmanager.

Onderzoeker

Werkdagen: ma | di | wo | do

  • Mail
  • LinkedIn