Ministerie onderschrijft belang Drentse Onderwijsmonitor

Terug

Ministerie onderschrijft belang Drentse Onderwijsmonitor

Geschreven op 19 oktober 2017

“Betere schooladviezen en gelijke kansen voor ieder kind!”

In het kader van de Gelijke Kansen Alliantie heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een magazine uitgebracht onder het thema ‘verschil moet er niet zijn, dat moet je maken’. Hierin wordt op heldere wijze het belang van de Drentse Onderwijsmonitor aangestipt.

Landelijke erkenning

In het artikel ‘Cijfers op orde, meer kansen voor kinderen’ onderschrijft het Ministerie het belang van de Drentse Onderwijsmonitor, waarin begin 2017 de schooladviezen stonden. Naast de feiten leveren gesprekken met betrokkenen ook het verhaal achter de cijfers. Met als inzet betere schooladviezen en gelijke kansen voor ieder kind! De Gelijke Kansen Alliantie is een beweging die zich, op initiatief van het ministerie, inzet voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.

Drentse Onderwijsmonitor

De Drentse Onderwijsmonitor brengt de kwaliteit van het onderwijs in Drenthe in beeld door jaarlijks onderwijsloopbanen, onderwijsposities en leerprestaties te volgen. Met als doel te signaleren en bewustwording te stimuleren van onder andere de kansenongelijkheid van kinderen in het onderwijs. De Drentse Onderwijsmonitor is een instrument dat onderwijs in Drenthe in de volle breedte in beeld wil brengen. Van basisonderwijs tot en met universiteit.

Inzichten

Leerprestaties van basisschoolleerlingen liggen op of boven de landelijke norm. Toch zien we in Drenthe meer doorverwijzingen op vmbo-niveau en minder op vwo-niveau dan landelijk. De onderwijsmonitor Drenthe leverde onder andere de volgende inzichten:

  • In Drenthe wordt voorzichtig geadviseerd: het schooladvies ligt vaker onder het eindtoetsadvies dan landelijk.
  • Leerlingen met laagopgeleide ouders krijgen in Drenthe vaker een schooladvies onder het toetsadvies dan leerlingen met hoger opgeleide ouders.
  • Bij een toetsadvies hoger dan het schooladvies constateren we grote verschillen per gemeente in het aantal bijstellingen van het advies.
  • Een kwart van de ouders heeft een minder uitgesproken ambitieniveau ten aanzien van de opleiding die hun kind volgt in het voortgezet onderwijs.
  • Als we het niveau in het derde leerjaar voortgezet onderwijs vergelijken met het schooladvies, dan is de afstroom in Drenthe iets hoger dan landelijk. En dat geldt dan weer in hogere mate voor leerlingen met lager opgeleide ouders.
  • In Drenthe halen leerlingen op een middelbare school vaker een vmbo-diploma en minder vaak een havo- of vwo-diploma dan landelijk. Terwijl de verdeling van schooladviezen van deze leerlingen in Drenthe en Nederland nog enigszins vergelijkbaar was.

Meer informatie? 

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers