Nieuwe ronde Leerlab Brede Welvaart

Terug

Nieuwe ronde Leerlab Brede Welvaart

Geschreven op 11 april 2024

“Je hoort de term brede welvaart overal, maar wat kun je er als beleidsadviseur nu mee?”

De noordelijke planbureaus (Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Planbureau Fryslân) en de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur starten een nieuwe ronde van het Leerlab Brede Welvaart! Je hoort de term brede welvaart overal, maar wat kun je er als beleidsadviseur nu mee? In dit Leerlab leren we je met een aantal tools om breed te kijken, ga je op zoek naar relevante data en informatie en weeg je de gevolgen van jouw voorstel af. Je werkt gedurende het lab aan een eigen casus/adviesvraag. Je leert de samenhang van jouw onderwerp zien met andere thema’s en doorgrondt de gevolgen en afwegingen rond je voorstellen voor nu en in de toekomst.

Het Leerlab is bedoeld voor beleidsadviseurs die interesse hebben in het werken vanuit de brede-welvaartsgedachte. Wellicht omdat er binnen een organisatie mee wordt gewerkt of omdat er plannen zijn om ermee te gaan werken. Om mee te kunnen doen heb je een aantal mogelijke adviescasussen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een advies over een in te zetten of te verlengen subsidieregeling of een voorgenomen leefbaarheidsproject. Je werkt toe naar een gericht advies waarin je de afwegingen rond een concrete opgave inzichtelijk maakt. Je leert integraal adviseren, zowel in de breedte (integraal beleid) als in de lijn verleden, heden, toekomst.

Het Leerlab bestaat uit vier bijeenkomsten op de donderdagen: 16 mei, 6 juni, 26 september en 17 oktober.

  • Bijeenkomst 1 staat in het teken van kijken: hoe moet je kijken om de effecten van je voorgenomen advies op andere beleidsvelden en in de toekomst te overzien?
  • Bijeenkomst 2 staat in het teken van zoeken: hoe vind je informatie om de relevante effecten goed in beeld te kunnen brengen?
  • Bijeenkomst 3 staat in het teken van wegen: als je zicht hebt op de mogelijke gevolgen, hoe weeg je deze dan in je voorstel en hoe ga je de effecten bijhouden?
  • Op de laatste bijeenkomst presenteer je jouw casus en advies aan de rest van de groep.

De bijeenkomsten zijn gepland van 10.00-15.00 uur en vinden afwisselend plaats in Groningen, Leeuwarden en Assen. De kerndocent in deze training is Avelien Haan. Eén van de onderzoekers van de noordelijke planbureaus laat je kennismaken met de tools om brede welvaart in je dagelijkse werk in te zetten. Ook zorgen we voor een aantal inspirerende sprekers die ons helpen kijken, zoeken en wegen. We trappen op 4 april af met Ingrid van de Vegte: visiemaker, versneller, schrijver en adviseur.

De kosten voor deelname bedragen €950,- en je kunt je inschrijven via de website. We gaan ervan uit dat je iedere bijeenkomst aanwezig bent. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rieks Osinga (rieks.osinga@naob.nl, 06-12398653).

Doelgroep

Beleidsadviseurs die interesse hebben in het werken vanuit de brede-welvaartsgedachte

Didactiek

  • Bijeenkomst 1 staat in het teken van kijken: hoe moet je kijken om de effecten van je voorgenomen advies op andere beleidsvelden en in de toekomst te overzien?
  • Bijeenkomst 2 staat in het teken van zoeken: hoe vind je informatie om de relevante effecten goed in beeld te kunnen brengen?
  • Bijeenkomst 3 staat in het teken van wegen: als je zicht hebt op de mogelijke gevolgen, hoe weeg je deze dan in je voorstel en hoe ga je de effecten bijhouden?
  • Op de laatste bijeenkomst presenteer je jouw casus en advies aan de rest van de groep.

Docenten

Avelien Haan en onderzoekers van de planbureaus uit het Noorden

Prijs

€ 950,00

Data

16 mei, 6 juni, 26 september en 17 oktober.

Plaats

Groningen, Leeuwarden en Assen

Geïnteresseerd geraakt?

Wil je meer informatie of je aanmelden, neem dan via onderstaande knop contact op.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers