Onderwijs in coronatijd

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Onderwijs

Kansengelijkheid geen vanzelfsprekendheid

Onderwijs

Uitnodiging Drentse Onderwijsdag op 23 maart 2022

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema Gelijke kansen, hoge verwachtingen op woensdag 23 maart 2022, 15.00 - 17.30 uur. Locatie: PRO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE Emmen (ingang via het schoolplein)   Na twee bijzond

Onderwijs

Wat een kans! Cito-podcast over gelijke kansen

Gelijke kansen. Het is een belangrijk thema voor het onderwijs én voor Cito. Maar welke factoren spelen bij kansengelijkheid een rol? Welke zijn te beïnvloeden? En hoe dan? Welke rol speelt toetsing? En wat kunnen we morgen, in de klas, al anders gaan doen? In een speciale podcastserie neemt Cito verschillende perspectieven van kansengelijkheid o

Onderwijs

Nieuw: feitenbladen met onderwijsgegevens voor 11 Drentse gemeenten!

In de feitenbladen staan cijfers van het schooljaar 2020-2021 en eerder, gebundeld per gemeente. Hoe goed zijn leerlingen in begrijpend lezen of rekenen? Hoe beoordeelt de inspectie de scholen? Wat voor opleiding volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs? Zitten zij na drie jaar nog steeds op het adviesniveau van de basisschool? En hoe doen gem

Publicaties

Onderwijs

Nulmeting Gelijke Kansen

Onderwijs

Publicatie Gelijke kansen in het onderwijs

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2015-2021 gemeente Aa en Hunze

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Uitnodiging Drentse Onderwijsdag op 23 maart 2022

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Natuur, Milieu en Energietransitie belangrijke thema’s Drents Panel

We bevragen het Drents Panel regelmatig over actuele thema’s die in Drenthe spelen, zoals de Impact van corona, Ervaren leefbaarheid in dorpen en wijken en Veranderingen in de zorg. Over elk onderwerp delen panelleden hun ideeën met ons. Daar zijn wij erg blij mee. Nu het Drents Panel is uitgebreid, zijn we erg benieuwd welke thema’s de (nieuw

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

De Samenlevingsgerichte school: de school als spil in het dorp

De Willem Alexanderschool in Dalerpeel is onderdeel van het Multifunctioneel Centrum “Het Spectrum”. Veel groeperingen maken gebruik van dit gebouw. Vanuit de centrale hal kun je niet alleen naar de school, maar ook naar het dorpshuis, de dorpswinkel, de gymzaal, de uitleen van de bibliotheek en de centrale keuken. Maar ook de peuterspeelzaal,

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

In de gemeente Meppel slaan we de handen in één!

Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd van de gemeente Meppel, Karin Zinger, opereert op het snijvlak van deze twee domeinen. Ze vertelt hoe de gemeente Meppel werkt aan een transformatie op dit snijvlak. De gemeente heeft dit vastgelegd in het 'Meppeler akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd'. Het is een document met daarin een visie en missie hoe

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Rika Ringersma

Rika Ringersma

adviseur

  • Mail
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn