Onderwijs in coronatijd

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Onderwijs

Op weg naar leren, werken of dagbesteding, voor àlle jongeren

Onderwijs

Welke impact heeft corona op de Drentse Onderwijsmonitor?

De coronamaatregelen hebben een grote impact. Ook op het onderwijs, en als gevolg daarvan ook op de Drentse Onderwijsmonitor. Hierdoor zijn over het schooljaar 2019-2020 op diverse thema's van de Drentse Onderwijsmonitor geen gegevens beschikbaar. Het valt te verwachten dat leerlingen onderwijsachterstanden oplopen. De effecten hiervan zijn nog nie

Onderwijs

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Onderwijs

9 van de 10 scholen in Drenthe brengt voldoende leerlingen op goed niveau taal en rekenen

Drentse leerlingen hebben over het algemeen even goede lees- en rekenvaardigheden als leerlingen in heel Nederland. Op veel onderdelen scoren ze gemiddeld genomen zelfs beter. Toch zien we op veel reken- en taalonderdelen dalende prestaties. Op de ene school moeten meer onderwijsachterstanden weggewerkt worden dan op de andere school. Wanneer doet

Publicaties

Onderwijs

Drentse scholen scoren goed, maar er zijn grote verschillen

Onderwijs

folder Drentse Onderwijsmonitor 2014-2019

Onderwijs

Feitenblad Drentse Onderwijsmonitor 2014-2020 gemeente Aa en Hunze

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Vrijheid in planning bij thuisonderwijs was fijn, maar leerlingen krijgen betere uitleg in de klas

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Drentse onderwijsdag op 7 april 2021 met thema Effectief leesonderwijs

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor scholen

De Drentse Onderwijsmonitor actualiseert voortdurend de gegevens over de leerprestaties van de Drentse leerlingen en hun onderwijsposities. Imke Oosting, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe, besteedde tijdens de webinar van de Drentse Onderwijsdag dit najaar extra aandacht aan de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen/wiskunde. De

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zijn we in staat om anders naar kinderen te kijken?

Ik, Remko Iedema, hoorde het mijzelf tegen een journalist zeggen: “Als Roos, mijn dochter,  in ‘mijn tijd’ (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig) op de middelbare school zou hebben gezeten, zou ze volgens mij niet zijn uitgevallen.” Voor ik dit eruit flapte had ik er nog niet zo naar gekeken. Zou het omgekeerde óók waar zijn? Zou ik,

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Stap voor stap Passend Onderwijs beter maken voor leerlingen

Passend Onderwijs is, zes jaar na de invoering ervan, nog steeds in ontwikkeling. De discussie in de Tweede Kamer en de 25 maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren, laten dit ook zien. "Gooi niet alles over de kop, maar laten we stap voor stap verder gaan om Passend Onderwijs beter te maken voor de leerli

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
Rika Ringersma

Rika Ringersma

adviseur

  • Mail
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn