Samenvatting monitor aanpak laaggeletterdheid in Drenthe

Terug

Samenvatting monitor aanpak laaggeletterdheid in Drenthe

Geschreven op 4 juli 2019

“Deze startmeting brengt de huidige situatie in kaart.”

De Universiteit van Maastricht en Kohnstamm Instituut zijn in 2018 gestart met een tweejarig onderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. Samen met partners in het veld is in kaart gebracht hoe de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe wordt georganiseerd, welke doelgroepen goed en minder goed worden bereikt en hoe de aanpak van laaggeletterdheid kan worden verbeterd.
De resultaten van de eerste meting zijn in februari 2019 verschenen en zijn nu in een PDF samengevat. De vervolgmeting gaat in oktober 2019 van start.

Meer informatie

mbuisman@kohnstamm.uva.nl