Van schooladvies naar schoolkeuze – feiten en het verhaal achter de cijfers

Terug

Van schooladvies naar schoolkeuze – feiten en het verhaal achter de cijfers

Geschreven op 11 september 2017

“Zijn er lessen te leren uit deze uitkomsten of is er geen probleem?”

In maart van dit jaar verschenen twee publicaties van CMO STAMM: de ‘Drentse Onderwijsmonitor 2016’ en ‘Van schooladvies naar schoolkeuze, ouderpeiling 2016’.
Het eerstgenoemde rapport rapporteert onder andere over een analyse van loopbaangegevens van leerlingen in Drenthe (feiten). Het tweede rapport beschrijft ervaringen van ouders van oud-groep-8-leerlingen met het schooladviestraject op de basisschool, hun houding en ambitie ten aanzien van de vo-opleiding van hun kind en factoren die een rol spelen bij de keuze voor een vo-school.

Aanleiding

Aanleiding voor beide aanvullende onderzoeken waren de lagere schooladviezen in Drenthe (vergeleken met Nederland), terwijl de prestaties taal en rekenen in de provincie (boven)gemiddeld zijn (Drentse Onderwijsmonitor 2015).   Ook conclusies van de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs bleken vragen op te roepen en wezen op kansenongelijkheid. Leerlingen met ouders van lager opgeleide ouders krijgen lagere adviezen dan leerlingen met hoger opgeleide ouders, terwijl zij hetzelfde presteren.

Inzichten

De enquête onder ouders en loopbaangegevens van leerlingen leverde meer inzichten op.
In overleg met betrokkenen uit het onderwijsveld zijn de volgende uitkomsten geformuleerd die in een later stadium aan leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs en ouders van oud-groep-8-leerlingen worden voorgelegd:
1. Voorzichtige advisering vanuit het basisonderwijs;
2. Voorzichtige insteek van ouders bij het schooladvies van hun kind;
3a. Veel leerlingen zitten in het derde leerjaar onder het niveau van het schooladvies;
3b. Van basisschool naar voortgezet onderwijs: een grote overgang.
Zijn er lessen te leren uit deze uitkomsten of is er geen probleem?
 

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers