Filter resultaten

Thema

Type

Wij volgen trends en ontwikkelingen in Drenthe

Trendbureau Drenthe signaleert en monitort trends en ontwikkelingen in het sociale domein door middel van langjarige monitors en verdiepende onderzoeken. Met als doel het ondersteunen van het beleid en de praktijk bij de Drentse gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. Samen met hen werken wij aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Thema's

Brede Welvaart

Sport en bewegen

Zorg

Armoede

Laaggeletterdheid

Onderwijs

Feiten en cijfers

 • 23%
  Van de Drenten is 65 jaar of ouder
 • 7%
  Van minderjarige kinderen leeft in Drenthe in armoede
 • Circa 12%
  Van Drentse volwassenen is laaggeletterd
 • 10%
  van schooladviezen in Drenthe wordt naar aanleiding van toetsresultaten herzien

Stem van de Drent

 • 16%
  “Ik heb moeite met rondkomen”
 • 7,9
  gemiddeld rapportcijfer van Drenten voor ervaren leefbaarheid
 • 70%
  van de Drenten is tevreden met eigen gezondheid
 • Meer Drents panel

Hoe gaat het écht met de inwoners van Drenthe?

Alles over brede welvaart lees je hier.

Alles weten over het Drentse onderwijs?

Wij helpen je graag.

Ontgroening en vergrijzing in Drenthe.

Wij bieden inzicht.

Uitgelicht nieuws

Drents Panel

Woon je in Borger-Odoorn en ben je uitgenodigd voor het Drents Panel? Doe mee en laat jouw mening horen!

Brede Welvaart

Panelonderzoek recreatie en toerisme als input voor nieuwe Agenda Recreatie & Toerisme 2024-2028

Jeugdpanel

Uitkomsten onderzoek jeugdpanel aangeboden aan bestuurders in Groningen en Drenthe

Samen met Spot TV maakten we een filmpje van het aanbieden van de resultaten van ons onderzoek naar pesten en discriminatie onder jongeren aan bestuurders in Groningen en Drenthe. Via het jeugdpanel geven we jongeren niet alleen een stem, maar we zorgen ook dat hun ervaringen en adviezen worden verwerkt in aanpakken en beleid. Dit koppelen we ook t

Zorg

Inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang van Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, waar Trendbureau Drenthe partner van is, ontwikkelde een inwonerspanel, bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis een animatie en folder die inwoners de weg wijst naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit werd begeleid door Proscoop en Zorgbelang Drenthe. Met deze informatie kunnen

Brede Welvaart

Workshops Brede Welvaart later: hoe maak je nú goede keuzes met het oog op de toekomst?

Hoe kun je als bestuurder of beleidsmaker rekening houden met de stem van toekomstige generaties, zodat jij nu beslissingen kunt nemen met het oog op de Brede Welvaart later? Trendbureau Drenthe biedt twee typen workshops aan die beleidsmakers helpen om antwoord te geven op deze vraag. We ondersteunen jouw organisatie graag bij dit vraagstuk met de

Publicaties

Zorg

Digitalisering van de Zorg in Drenthe

Sport en bewegen

Drenthe Samen Gezond in Beweging - Tussenevaluatie 2021 t/m 2023

Sport en bewegen

Feitenblad Ervaringen van Drenten over sport en bewegen in 2023