Filter resultaten

Thema

Type

Wij volgen trends en ontwikkelingen in Drenthe

Trendbureau Drenthe signaleert en monitort trends en ontwikkelingen in het sociale domein door middel van langjarige monitors en verdiepende onderzoeken. Met als doel het ondersteunen van het beleid en de praktijk bij de Drentse gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. Samen met hen werken wij aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Thema's

Brede Welvaart

Sport en bewegen

Zorg

Armoede

Laaggeletterdheid

Onderwijs

Feiten en cijfers

 • 23%
  Van de Drenten is 65 jaar of ouder
 • 7%
  Van minderjarige kinderen leeft in Drenthe in armoede
 • Circa 12%
  Van Drentse volwassenen is laaggeletterd
 • 10%
  van schooladviezen in Drenthe wordt naar aanleiding van toetsresultaten herzien

Stem van de Drent

 • 14%
  “Ik maak me door corona zorgen om mijn financiële situatie”
 • 7,9
  gemiddeld rapportcijfer van Drenten voor ervaren leefbaarheid
 • 21%
  van de Drenten voelt zich door corona vaker eenzaam
 • Meer Drents panel

Hoe gaat het écht met de inwoners van Drenthe?

Alles over brede welvaart lees je hier.

Alles weten over het Drentse onderwijs?

Wij helpen je graag.

Ontgroening en vergrijzing in Drenthe.

Wij bieden inzicht.

Uitgelicht nieuws

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen in Noord-Nederland

Overig nieuws

Roos Jelier nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM 

Drents Panel

Geef Drentse jongeren meer stem

Wat vinden jongeren belangrijk en hoe verschilt hun mening van volwassenen? Trendbureau Drenthe zet een jeugdpanel in Drenthe op. Naast het Drents Panel voor volwassenen willen we graag weten wat er speelt onder jongeren. Zo kunnen wij jongeren een grotere stem geven bij planvorming, beleid en uitvoering van activiteiten. Over het Drents Jeugdpan

Overig nieuws

Aanzienlijke verschillen in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe

Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe. Veel regelingen die onder de Participatiewet vallen, worden uitgevoerd door gemeenten. Die uitvoering kan variëren en dus maakt een huishouden in de ene gemeente aanspr

Brede Welvaart

Toekomstdromen voor Drenthe

Inwoners van Drenthe willen dat hun provincie in 2040 groen en natuurrijk blijft, met veel aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Ze willen dat iedereen een fijn leven kan leiden in Drenthe, met goede zorgvoorzieningen, betaalbare huizen en gelijke kansen voor alle inwoners. Het is een greep uit de idealen en dromen die inwoners van Drenth

Publicaties

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen

Brede Welvaart

Feitenblad Drentse toekomstdromen

Onderwijs

Rapport Voorwaarden voor kansrijke schoolmaaltijden