‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

Terug

‘Alles is anders’, coronacrisis heeft grote invloed op het leven in Drenthe

Geschreven op 8 februari 2021

“Mensen die als zelfstandig ondernemer hun brood verdienen, zijn veel vaker dan mensen met een andere bron van inkomsten hun werk of inkomen (deels) kwijtgeraakt door de coronacrisis.”

De coronacrisis heeft voor veel Drenten belangrijke gevolgen. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Drent zorgen en problemen door ‘corona’. Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat dat duidelijk zien. Ruim 950 Drenten deden tussen half november en begin december 2020 aan het onderzoek mee. Eind 2020 publiceerde Trendbureau Drenthe al de uitkomsten. In de publicatie Alles gaat anders (februari 2021) zijn nadere analyses te lezen.

‘Corona’ heeft grote invloed op werk, inkomen sociale contacten en activiteiten, gezondheid en zorg. Daar zijn positieve veranderingen bij, maar verreweg de meeste zijn negatief en ongewenst. Veel gevolgen vloeien voort uit het beleid en de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Mensen die bang zijn voor besmetting leggen zichzelf vaak extra maatregelen op. Dit laatste geldt vooral voor mensen met een slechte gezondheid en ouderen (65+). Het onderzoek laat overigens zien dat ouderen, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, het minst worden beïnvloed door de coronacrisis. Zelfstandig ondernemers, jonge mensen en mensen met een slechte gezondheid zijn de drie groepen die het vaakst negatief worden geraakt.

Zelfstandigen zwaar geraakt op gebied van werk en inkomen

Mensen die als zelfstandig ondernemer hun brood verdienen, zijn veel vaker dan mensen met een andere bron van inkomsten hun werk of inkomen (deels) kwijtgeraakt door de coronacrisis. Ook maken ze zich veel vaker zorgen over hun financiën. Bij sommigen staat de toekomst van hun onderneming op het spel. Eerder onderzoek van Trendbureau Drenthe liet zien dat vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) klappen krijgen door ‘corona’. De onderzoekers melden dat in de huidige situatie (februari 2021) vermoedelijk sprake is van ‘stilte voor de storm’. De verwachting is namelijk dat veel meer bedrijven in de problemen komen als het coronasteunpakket van het Rijk niet meer van kracht is.

Jonge mensen op vele fronten getroffen

Het Drents Panel heeft leden vanaf 18 jaar. De jongste leeftijdsgroep in het panel, de 18- tot 34-jarigen, blijkt op meerdere terreinen meer nadelen van corona te ondervinden dan andere leeftijdsgroepen. Zo komen eenzaamheid, mentale gezondheidsproblemen en inkomensdaling veel vaker voor. Studenten op het mbo of in het hoger onderwijs hebben daarnaast nogal eens last van motivatieproblemen, onvoldoende onderwijskwaliteit en te weinig contact met docenten en medestudenten. De onderzoekers leiden hieruit af dat veel jonge mensen hun toekomstperspectief zien verdampen. Ze wijzen erop dat dit niet alleen voor de jongere generatie zelf, maar voor de hele maatschappij een probleem is.

Minder gezonde mensen eenzamer en ongezonder

Mensen met een minder goede gezondheid ondervinden door corona extra problemen. Niet alleen hebben ze vaker last van eenzaamheid en toename van gezondheidsklachten, maar ook van problemen op financieel gebied. Over de hele linie is door de coronacrisis bij ongeveer één op de vijf Drenten sprake van slechtere mentale of lichamelijke gezondheid. Het niet kunnen of durven ontvangen van benodigde zorg is één van de factoren. Daarnaast spelen andere aspecten van de coronacrisis een rol, zoals het vele thuiswerken en het beperkte sociale leven.

Gezamenlijk beleid en aanpak nodig

De onderzoekers verwachten dat niet alle problemen die door ‘corona’ zijn ontstaan, vanzelf overgaan als de crisis achter de rug is. Op basis van het onderzoek denken ze dat vooral de drie vaakst getroffen groepen extra steun kunnen gebruiken. De veerkracht in de samenleving zal zeker aangesproken worden. Daarnaast liggen er belangrijke taken voor gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers