Bondgenoten on tour

11 oktober 2019

Tijdens het Bondgenotencafé in februari zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd uit het Drents onderzoek naar laaggeletterdheid. Maar hoe vertalen we deze resultaten vervolgens naar beleid en actie? Het Bondgenotencafé ging on tour op 1 oktober in Assen, 3 oktober in Hoogeveen en 9 oktober in Emmen. Bij deze sessies maakte prof. Dr. Maurice de Greef en zijn onderzoeksteam samen met deelnemers deze vertaalslag. Daarnaast werden de eerste resultaten van de impactmeting toegelicht.

Het onderzoek

Na een motie vanuit Provinciale Staten waarin is gevraagd om het versterken van de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe, heeft Gedeputeerde Staten middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, het opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. De Universiteit van Maastricht is in 2018 gestart met het tweejarig onderzoek. Samen met partners in het veld wordt in kaart gebracht wat er voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt georganiseerd en wat succes genereert om het vervolgens te kunnen ‘opschalen’ en ‘optimaliseren’. Het onderzoek levert concreet handvatten op om de aanpak te versterken. Er is een verbinding met andere onderzoeken in Drenthe zoals de “Klantreis”.