Bondgenoten on tour

4 juli 2019

Tijdens het Bondgenotencafé in februari zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd uit het Drents onderzoek naar laaggeletterdheid. Maar hoe vertalen we deze resultaten vervolgens naar beleid en actie? Het Bondgenotencafé gaat on tour op 1 oktober, 3 oktober en 9 oktober. Je kunt je aanmelden voor één van deze sessies waarin prof. Dr. Maurice de Greef en zijn onderzoeksteam samen met jou deze vertaalslag maakt. Daarnaast worden de eerste resultaten van de impactmeting toegelicht.

Data en locaties Bondgenotencafé on tour

  • Assen, Drenthe College: 1 oktober, 14.00 – 17.00
  • Hoogeveen, De Tamboer: 3 oktober, 14.00 – 17.00
  • Emmen, Restaurant Stones: 9 oktober, 14.00 – 17.00

Aanmelden voor het Bondgenotencafé kan tot en met 23 september. Vol = vol! Specifieke informatie over het programma en de locatie volgen na de sluitingsdatum.

Het onderzoek

Na een motie vanuit Provinciale Staten waarin is gevraagd om het versterken van de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe, heeft Gedeputeerde Staten middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, het opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. De Universiteit van Maastricht is in 2018 gestart met het tweejarig onderzoek. Samen met partners in het veld wordt in kaart gebracht wat er voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt georganiseerd en wat succes genereert om het vervolgens te kunnen ‘opschalen’ en ‘optimaliseren’. Het onderzoek levert concreet handvatten op om de aanpak te versterken. Er is een verbinding met andere onderzoeken in Drenthe zoals de “Klantreis”.