Drenten aan het woord over langer zelfstandig wonen

Terug

Drenten aan het woord over langer zelfstandig wonen

Geschreven op 20 maart 2018

“Lokale zorgzaamheid hangt meer af van familie en buurtbewoners, dan van directe buren”

Wat vinden Drenten belangrijk wanneer het gaat om langer zelfstandig te kunnen (blijven) wonen? En in hoeverre zijn woningen, woonbuurten en sociale netwerken geschikt en berekend op het langer zelfstandig wonen van ouderen in Drenthe? Inwoners van Drenthe geven hier via het Drentse Panel antwoord op.

Groot sociaal netwerk en eigen regie belangrijk bij langer zelfstandig wonen

Het Drentse Panel is in het najaar van 2017 door ons ondervraagd over de stand van zaken rondom langer zelfstandig wonen in Drenthe. In het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar randvoorwaarden en hulpbronnen voor het langer zelfstandig wonen, nu en in de toekomst. Inwoners van Drenthe geven aan dat naast de geschiktheid van de woning en de buurt, voornamelijk een groot sociaal netwerk en een goede eigen regie bijdragen aan langer zelfstandig (kunnen) wonen. Lees de onderzoeksresultaten.

Stem van de Drent: Lokale zorgzaamheid hangt meer af van familie en buurtbewoners, dan van directe buren

De ondervraagde Drenten geven aan dat de toekomstige informele hulp om zelfstandig te kunnen wonen meer afhangt van familie en buurtbewoners, dan van directe buren. Een groot sociaal netwerk draagt bij aan het langer zelfstandig wonen, want dit biedt mogelijkheden voor informele hulp. Echter, we weten dat er sprake is van  vraagverlegenheid bij de hulpbehoevende oudere en dat levert een belangrijke belemmering voor de informele zorg (Linders, 2010).

Volgende stappen

De bevraagde inwoners van Drenthe geven ook inzicht in waar beïnvloedingsmogelijkheden voor langer zelfstandig wonen kunnen liggen. Dit zijn:

  • nadruk op het sociale aspect in wijken en dorpen met specifieke aandacht voor oplossingen voor belemmeringen die hulprelaties in de weg staan;
  • aandacht voor het slimmer inrichten van de openbare ruimte om spontane ontmoeting te stimuleren, waarbij kleinschaligheid voorop staat;
  • voldoende variatie in woonvormen en een woningaanbod op maat;
  • bewustwording bevorderen zodat mensen op tijd gaan nadenken over hun eigen toekomst en beslissingen niet uitstellen.

Lees het Onderzoeksrapport Langer Zelfstandig wonen in Drenthe 

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers