Drenten voelen zich iets veiliger in de buurt

Terug

Drenten voelen zich iets veiliger in de buurt

Geschreven op 15 maart 2018

“Van alle Drenten zegt 20,4% slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere delicten.”

In het afgelopen jaar is de veiligheidsbeleving van Drenten in de eigen woonbuurt iets verbeterd. Circa 13% van de Drenten voelt zich in de eigen buurt onveilig. In 2016 was dit nog 14%. De veiligheidsbeleving in het algemeen ligt in Drenthe al jaren rond de dertig procent. Landelijk ervaart een vergelijkbaar deel inwoners onveiligheidsgevoelens in hun buurt (16%). De provincie Friesland heeft het laagste percentage inwoners dat zich onveilig voelt in de buurt in Noord-Nederland. In de provincie Groningen ligt dit percentage inwoners op 16%. Dat is hoger dan in Friesland en Drenthe, maar nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de begin deze maand gepubliceerde nationale Veiligheidsmonitor 2017 van het CBS. 

z

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2018, bewerking Trendbureau Drenthe

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2018, bewerking Trendbureau Drenthe

Inwoners Aa en Hunze en Tynaarlo voelen zich het veiligst

De landelijke Veiligheidsmonitor laat eveneens verschillen zien tussen gemeenten. In de stedelijke gemeenten Assen, Meppel, Hoogeveen en Meppel voelen de inwoners zich gemiddeld onveiliger in hun buurt, dan gemiddeld in Drenthe. In de gemeente Assen liggen de buurt gerelateerde onveiligheidsgevoelens hoger dan landelijk gemiddeld, in alle andere Drentse gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde.

Afname criminaliteit

Het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten dat Drenten van 15 jaar of ouder ondervonden is tussen 2012 en 2017 gedaald. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en de door de politie geregistreerde misdrijven.


Het aantal Drenten dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten, is in het afgelopen jaar gedaald. Van alle Drenten zegt 20,4% slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere delicten. Landelijk werd in 2017 23,4% slachtoffer van criminaliteit.
In Drenthe werd 11,5% van de inwoners slachtoffer van cybercrime. Cybercrime is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT, zoals hacken, phishing, skimmen, koop- en verkoopfraude en cyberpesten. Het landelijk gemiddeld van cybercrime ligt in 2017 op 11%.

Over de Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers