Drentse woningvoorraad groeit, behalve in Drentse Monden

Terug

Drentse woningvoorraad groeit, behalve in Drentse Monden

Geschreven op 25 april 2019

“Sinds 2011 zijn per saldo 3.531 woningen aan de Drentse woningvoorraad toegevoegd.”

Krimp laat zich op vele manieren meten, maar een van de duidelijkste is de sloop en nieuwbouw van woningen; waar groeit en stijgt de woningvoorraad? Tussen 2011 en 2019 zijn er in de provincie Drenthe veel woningen gebouwd en gesloopt. De nieuwbouw heeft zich vooral geconcentreerd in Assen, Hoogeveen, Meppel en de Drentse dorpen bij de stad Groningen. Ook in andere delen van de provincie is woningvoorraad toegenomen, behalve in de Drentse Monden, daar is meer gesloopt dan gebouwd.

Nieuwbouw vooral in plaatsen langs A28 en de Drentse dorpen bij de stad Groningen

Sinds 2011 zijn er in totaal zijn 6.298 nieuwbouwwoningen aan de provinciale woningvoorraad toegevoegd. Op onderstaande interactieve visualisering is bij het tabblad Nieuwbouw te zien dat deze woningen vooral zijn gebouwd in Assen, Hoogeveen en Meppel en de Drentse dorpen bij de stad Groningen. In het midden van de provincie valt de nieuwbouw in Beilen en Borger op. Ook in Zuidoost-Drenthe is nieuwbouw gepleegd. Vooral in Coevorden waar 283 nieuwe woningen zijn gebouwd en in Klazienaveen met 160 nieuwbouwwoningen. In Emmen is in vergelijking met de andere grote plaatsen in Drenthe minder gebouwd.

Bron: analyse regionale verschillen met data van Trendbureau Drenthe en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Meer sloop in Zuidoost-Drenthe

In totaal werden sinds 2011 in Drenthe 2.767 woningen gesloopt. Overal in de provincie zijn woningen uit de voorraad genomen (zie tabblad Sloop), maar de sloop van woningen in de provincie Drenthe lijkt zich wel meer te concentreren in Zuidoost-Drenthe. Dit gebied is door de Rijksoverheid aangewezen als anticipeergebied, wat betekent dat er sprake is van (toekomstige) bevolkingskrimp. Dat hier meer gesloopt is dan elders in de provincie past dus goed bij de lopende bevolkingsontwikkelingen.
Wanneer meer in detail wordt gekeken, valt te zien dat in sommige plaatsen meer gesloopt wordt dan gemiddeld. Zo zijn in Coevorden 257 woningen gesloopt en is er in het Drentse Mondengebied, nabij de grens met Groningen, een hele rij dorpen waar meer dan 50 woningen uit de voorraad zijn genomen. Ook buiten Zuidoost-Drenthe zijn woningen gesloopt. Vanwege hun omvang vallen de grotere plaatsen Assen, Hoogeveen en Meppel op, maar ook in Roden, Norg, Beilen en Nijeveen is flink gesloopt.

Netto ontwikkeling woningvoorraad

Sinds 2011 zijn per saldo 3.531 woningen aan de Drentse woningvoorraad toegevoegd. Op het tabblad Nieuwbouw-sloop valt te zien dat deze netto toevoeging in specifieke gebieden heeft plaatsgevonden. De woningvoorraden in de wijken Assen-Oost en Kloosterveen (Assen) zijn het sterkst toegenomen. Verder is er een sterke toename van de woningvoorraad in de buurt van de stad Groningen. Het meest in Eelderwolde (dat vastligt aan de stad Groningen), maar ook in andere  Drentse dorpen in de buurt (Roden, Peize, Eelde en Zuidlaren). Tot slot hebben Meppel en Hoogeveen beiden twee wijken met een sterke toename van de woningvoorraad.
In Zuidoost-Drenthe is minder vaak sprake van een toename van de woningvoorraad. Een duidelijke toename valt alleen te zien in Borger, Klazienaveen en de wijk Delftlanden in Emmen. In het Drentse Mondengebied is de woningvoorraad in veel dorpen juist gekrompen. Het sterkst in Nieuw-Weerdinge (-54). Aan de andere kant van de provincie zien we ook een kleine afname van de woningvoorraad in Smilde en Hoogersmilde.
Deze eerste analyse maakt onderdeel uit van een drieluik over veranderingen in de Drentse woningvoorraad sinds 2011. In een tweede analyse kijken we verder naar het type woningen dat is gesloopt. Een derde analyse werpt een blik op wat er is gebeurd met de opengevallen ruimten.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers