Inzicht in armoede van generatie op generatie

Terug

Inzicht in armoede van generatie op generatie

Geschreven op 22 november 2018

“Onderzoek naar de mechanismen achter armoede en uitsluiting die van generatie op generatie wordt overgebracht.”

In de Veenkoloniën wonen van oudsher veel gezinnen die leven van een laag inkomen. Het vermoeden is dat deze armoede vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zowel ouders als hun kinderen verkeren dan in een situatie waarin ze moeten rondkomen van een laag inkomen. Hoe langer deze situatie duurt, hoe moeilijker het is om eruit te komen. Het feitenblad ‘Armoede van generatie op generatie in de Veenkoloniën’ geeft een beeld van de armoede van jongvolwassenen en hun ouders in de Veenkoloniën. De gegevens zijn gebaseerd op microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij we de meest recente cijfers gebruiken.

 

 

Samen inzicht

Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk feiten en cijfers inzichtelijk over generatiearmoede in de Veenkoloniën. Dit is onderdeel van een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de mechanismen achter armoede en uitsluiting die van generatie op generatie wordt overgebracht.
Het onderzoek wordt gedaan met ondersteuning van de provincies Groningen en Drenthe en is in het kader van de Alliantie van Kracht. Dit is een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, die verbetering wil brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën.
Onder de Veenkoloniën vallen de gemeenten: Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Coevorden, Emmen, Pekela, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Oldambt, Menterwolde. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 is Hoogezand-Sappemeer met Slochteren en Menterwolde gefuseerd tot Midden-Groningen. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerwolde.

Wat is armoede?

Er is sprake van armoede wanneer iemand gedurende langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. In 2016 lag deze grens op € 1.030 per maand voor een alleenstaande (CBS 2018, SCP 2016).

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers