Langer zelfstandig wonen ouderen in Drenthe - uitkomsten van de werkplaats

Terug

Langer zelfstandig wonen ouderen in Drenthe – uitkomsten van de werkplaats

Geschreven op 20 maart 2018

“Uit het onderzoek in Drenthe komt naar voren dat naast de geschiktheid van de woning en de buurt, voornamelijk een groot sociaal netwerk en een goede eigen regie bijdragen aan langer zelfstandig (kunnen) wonen.”

Op 22 februari vond in De Nieuwe Kolk in Assen de werkplaats Langer zelfstandig wonen in Drenthe plaats. In de werkplaats werden de resultaten van het onderzoek van Trendbureau Drenthe naar langer zelfstandig wonen in Drenthe gepresenteerd. Ook werd het onderwerp verder uitgediept met een groep van ruim twintig betrokkenen die in hun dagelijks werk met dit onderwerp te maken hebben.

Het thema langer zelfstandig wonen is in Drenthe urgenter dan elders. In de provincie Drenthe is de vergrijzing immers sterker dan in de rest van het land, vooral in gebieden met bevolkingskrimp. In 2017 waren er bijna 110.000 Drenten ouder dan 65 jaar, ongeveer 22% van de bevolking. In 2040 is naar verwachting 32% van de Drentse bevolking ouder dan 65 jaar.

Sociale netwerken cruciaal

Uit het onderzoek in Drenthe komt naar voren dat, naast de geschiktheid van de woning en de buurt, voornamelijk een groot sociaal netwerk en een goede eigen regie bijdragen aan langer zelfstandig (kunnen) wonen. In het artikel over Langer zelfstandig wonen kun je de resultaten van het onderzoek nalezen.

Beïnvloedingsmogelijkheden voor langer zelfstandig wonen

In het tweede deel van de werkplaats zijn de deelnemers actief aan het werk gegaan met de vraag: “Wat zou er in 2025 geregeld moeten zijn zodat ouderen in Drenthe echt langer zelfstandig kunnen wonen? En waar heb je invloed op?”

De uitkomsten van deze werkplaats laten zien waar de verschillende beïnvloedingsmogelijkheden liggen voor langer zelfstandig wonen in Drenthe. Deze zijn vooral gericht op het sociale aspect in buurten, wijken en dorpen. Met daarbij ook oog voor de moeilijke sociale positie van kwetsbare ouderen en de oplossingen voor de belemmeringen die hulprelaties in de weg staan. Met ook aandacht voor het slimmer inrichten van de openbare ruimte om spontane ontmoeting te stimuleren, waarbij kleinschaligheid voorop staat. Belangrijke randvoorwaarden zijn voldoende variatie in woonvormen en een woningaanbod op maat. Dit vergt ontschotting en een vermindering van het aantal regels. Ook is het nodig dat mensen op tijd nadenken over hun eigen toekomst en beslissingen niet uitstellen. Dit vraagt om gerichte bewustzijnscampagnes.

Interesse?

De deelnemers van de werkplaats zijn enthousiast om hiermee samen met ons aan de slag te gaan in Drenthe. Heb je ook interesse en/of ken je een dorp of buurt in Drenthe waar langer zelfstandig wonen hoog op de agenda staat van inwoners, gemeente en/of instellingen, neem dan contact op met Hermien Maarsingh.

Betrokken medewerkers

Hermien Maarsingh

Hermien Maarsingh

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers