Leefbaarheid

Leefbaarheid in Drenthe

De Monitor Leefbaarheid en Brede Welvaart geeft inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan, of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe. In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart namelijk voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product.

 

Gerelateerd

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

22 april 2021 vond het webinar van Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) over Woontrends in Noord-Nederland plaats. Vanuit een viruetele studio op de Hanzehogeschool duidden Elly van der Klauw en de nieuwe lector Vastgoed Bart de Zwart de verhalen van Alana Wijnsma, Heike Delfmann (Sociaal Planbureau Groningen) en Daniel Depenbrock, die allen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

In oktober 2020 zijn de inwoners van de drie noordelijke provincies (Groningen, Fryslân, Drenthe) via de burgerpanels bevraagd over de leefbaarheid in hun provincie. De mate van tevredenheid over de woning en de woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid en de tevredenheid met het leven, oftewel de brede welvaart. Door de toename van het aant

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven Sociaal Plan

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

In oktober 2020 zijn ruim 8.000 inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe via de burgerpanels bevraagd over de leefbaarheid in hun provincie. In deze factsheet wordt ingezoomd op hoe inwoners de leefbaarheid in hun woonomgeving ervaren en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Welke voor- en achteruitgang van de leefbaarheid wordt ervaren?

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Drenten, Groningers en Friezen waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies is hiermee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen de provincies. Wel zien we dat in Groningen vaker een achteruitgang van de leefbaarheid wordt ervaren dan in Frysl

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Saskia Duursma

Saskia Duursma

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter