Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

Terug

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

Geschreven op 30 november 2020

“Het mooie aan het concept Brede Welvaart is dat het een kader biedt, waarin verschillende aspecten van het leven samenkomen en waarop beleidsmakers kunnen (bij)sturen.”

CBS presenteerde vandaag, 30 november 2020, de Regionale Monitor Brede Welvaart. Deze monitor brengt in beeld hoe de brede welvaart er voorstaat voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden aan de hand van een interactief dashboard. Samen geven de ruim 40 indicatoren een breed beeld van de huidige staat en de ontwikkeling van de regionale samenleving. Trendbureau Drenthe maakt voortaan gebruik van deze gegevens, om te volgen en te duiden hoe de brede welvaart in Drenthe zich ontwikkelt en voor welke opgaven de regio staat.

Brede welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. Het mooie aan het concept Brede Welvaart is dat het een kader biedt, waarin verschillende aspecten van het leven samenkomen en waarop beleidsmakers kunnen (bij)sturen.

In deze regionale monitor Brede Welvaart wordt op een rijtje gezet hoe de regio er niet alleen op economisch terrein voorstaat, maar ook op het gebied van ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

Wat kunnen we met de Regionale Monitor Brede Welvaart?

Met deze regionale monitor krijgen we beter inzicht in de ontwikkeling van Brede Welvaart in Drenthe. Doordat er gekozen is voor één conceptueel kader voor alle gemeenten en regio’s in Nederland is het mogelijk te kunnen ‘benchmarken’ met andere regio’s in het land. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de krachtige aspecten van de regio, maar ook in de opgaven waar de regio voor staat.

Handelingsperspectief om brede welvaart te versterken

De regionale Monitor Brede Welvaart is bedoeld voor het onderbouwen en ondersteunen van beleid, maar ook om handelingsperspectief te bieden voor overheden, bedrijven en burgers om de brede welvaart in de regio te versterken. In Drenthe zien we al dat de provincie Brede Welvaart heeft opgenomen in haar Sociale Agenda 2020-2023 en dat de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe zich ten doel stelt de Brede Welvaart in de regio te vergroten.

Drents accent – perspectief van inwoners centraal

Trendbureau Drenthe maakt voortaan gebruik van de CBS-gegevens uit de regionale monitor Brede Welvaart. Aanvullend blijft Trendbureau Drenthe inzoomen op het perspectief van de inwoners. Hoe gaat het met de Drentse inwoners op verschillende aspecten van Brede Welvaart. Hoe is de Brede Welvaart verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen binnen de provincie? En welke aspecten van Brede Welvaart zijn volgens inwoners cruciaal voor een fijn leven?

Trendbureau Drenthe zal de komende periode de monitor Brede Welvaart vertalen, duiden en verdiepen voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo te kunnen verduidelijken hoe de brede welvaart in Drenthe zich ontwikkelt, en hoe die door middel van beleid kan worden versterkt.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers