Trots op Drenthe

Terug

Trots op Drenthe

Geschreven op 19 april 2019

“De mentaliteit van de mensen is een belangrijke verbindende factor in Drenthe.”

Drenten voelen zich sterk verbonden met de eigen provincie. Ze zijn vooral trots op natuur en de mentaliteit van hun provinciegenoten. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research naar het regio- en provinciegevoel van Nederlanders.

Sterk verbonden aan de provincie

In Drenthe is de verbondenheid met de provincie groot. Op de vraag in hoeverre men trots is op de eigen provincie, staat Drenthe in de top 3. Zes op de tien inwoners van Drenthe is ‘zeer trots’ (61%). In Friesland is de verbondenheid aan de provincie het grootst; ruim driekwart van de Friezen zegt trots te zijn op de provincie. Zeeland staat op de tweede plaats (65%).

Vooral trots op natuur en mentaliteit

In Drenthe is men vooral trots op de natuur (bos en heide) en de mentaliteit van de provinciegenoten, waarbij de Drentse nuchterheid en gemeenschapszin/noaberschap worden genoemd. De mentaliteit van de mensen is een belangrijke verbindende factor in Drenthe.
Oudere Drenten zijn vaker trots op de natuur van hun provincie, zoals de heide en bos en de ruimte. De nuchterheid wordt met name gewaardeerd door jongeren, evenals sportevenementen als de TT van Assen en het voetbal van FC Emmen.
Inwoners van Zeeland, Drenthe, Friesland en Limburg vinden dat hun provincie ‘de mooiste van Nederland’ is.

Verkeerd beeld van Drenthe

Inwoners van Drenthe zijn weliswaar trots op hun provincie, maar vinden vaak dat ‘mensen buiten de provincie een verkeerd beeld hebben van de provincie’ (59%). Ze vinden dat hun provincie wordt neergezet middels negatieve stereotypering.

Landelijk onderzoek regio- en provinciegevoel

In opdracht van de NOS heeft I&O Research begin 2019 onderzoek uitgevoerd naar het regio- en provinciegevoel van Nederlanders.

>> Lees het onderzoeksrapport Regio- en provinciegevoel (PDF, 47 pagina's).

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers