Verbinding tussen inwoners en Provincie

Terug

Verbinding tussen inwoners en Provincie

Geschreven op 30 juni 2022

“De resultaten geven concrete aanknopingspunten over hoe het provinciaal bestuur de verbinding met haar inwoners kan vergoten. Het wordt duidelijk welke instrumenten inwoners zélf waardevol vinden en hoe ze deze het liefst zien worden ingezet.”

Drenten vinden het belangrijk om mee te kunnen praten over de plannen van de provincie. Dit blijkt uit onderzoek van het Drents Parlement onder het Drents Panel. Van de 4.307 panelleden geeft 70% aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden om mee te kunnen praten over provinciale plannen. Wel speelt het onderwerp een rol: bij plannen over de eigen woonomgeving geeft 62% aan altijd betrokken te willen worden.

De provincie Drenthe maakt gebruik van verschillende instrumenten om inwoners te betrekken bij hun taken. Zo hebben inwoners bijvoorbeeld het recht om hun mening kenbaar te maken tijdens een commissievergadering. Ook kunnen zij onderwerpen op de agenda van het Drents Parlement plaatsen. Meer dan de helft van het Drents Panel is neutraal tot zeer positief over deze instrumenten. Ongeveer een kwart geeft aan deze instrumenten niet te kennen. Lees hieronder de belangrijkste resultaten uit het onderzoek in één oogopslag:

Bekijk het feitenblad Verbinding tussen inwoners en de provincie, uitkomsten inwonersonderzoek Drents Panel

Verbindend provinciaal besturen

De resultaten geven concrete aanknopingspunten over hoe het provinciaal bestuur de verbinding met haar inwoners kan vergoten. Het wordt duidelijk welke instrumenten inwoners zélf waardevol vinden en hoe ze deze het liefst zien worden ingezet. Dit alles is samengevoegd tot een kader, waarmee het provinciaal bestuur verder de verbinding zoekt met de inwoners van Drenthe. Op woensdag 13 juli neemt het Drents Parlement een besluit om het kader “verbindend besturen Drenthe” daadwerkelijk te gaan gebruiken. Het kader is een handvat dat in elke fase van beleidsvorming duidelijk maakt wie welke rol heeft bij participatie.

Samenwerking Drents Parlement en Trendbureau Drenthe

Het Drents Parlement maakt samen met Trendbureau Drenthe gebruik van het Drents Panel. Het afgelopen jaar stond in het teken van de uitbreiding van het Drents Panel. Met het vergroten van het aantal panelleden kunnen we een nog completer beeld geven van hoe de inwoners van Drenthe denken over belangrijke onderwerpen, zoals leefbaarheid en economie. Momenteel telt het Drents Panel circa 6.000 leden van 18 jaar en ouder.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers