Week van de alfabetisering

Terug

Week van de alfabetisering

Geschreven op 27 september 2019

“Drenthe kan trots zijn op de samenwerking met ruim tachtig partijen in het Bondgenootschap 'Naar een geletterd Drenthe”

De landelijke Week van de Alfabetisering vond dit jaar plaats van 9 tot 15 september. In deze week was er ook in Drenthe extra aandacht voor laaggeletterdheid. In Drenthe zijn meer dan 45 duizend mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Dit komt neer op circa 11% van alle volwassenen. In Nederland zijn dit 2.5 miljoen mensen.

Presentatie resultaten impactonderzoek

Volgens Maurice de Greef, onderzoeker Universiteit van Maastricht, kunnen we trots zijn op de samenwerking met ruim tachtig partijen in het Bondgenootschap ‘Naar een geletterd Drenthe’ vertelde hij in een interview met RTV Drenthe op 10 september. Het bondgenootschap heeft de ambitie om minimaal 10% van de laaggeletterden bereiken en te ondersteunen op weg naar een geletterd Drenthe. Op het kennisplatform www.naareengeletterddrenthe.nl, onderdeel van Trendbureau Drenthe, is in beeld hoe Drenthe er voor staat. Zowel de samenwerkingsmonitor als de impactmeting staat hier beschreven. In oktober worden tijdens drie regionale werksessies de onderzoeksresultaten vertaald naar concrete actieplannen.
Bekijk het rapport Impactonderzoek naar trajecten basisvaardigheden in Drenthe. Deze rapportage toont de resultaten van het onderzoek van de georganiseerde taaltrajecten in het voorjaar van 2019.

Drentse Taalheldenprijs

Tijdens de start van de week van de alfabetisering werden op maandagavond 9 september de winnaars van de Drentse Taalheldenprijzen bekendgemaakt. Het team Abracadabra uit Hoogeveen is één van de drie winnaars van de Drentse Taalheldenprijs. Ook het Team HR De Groot Installatiegroep uit Emmen en Team Juf Wilhelmina uit Coevorden vielen in de prijzen. Team Abracadabra bestaat uit (voormalig) laaggeletterden die zich als taalambassadeur inzetten om informatiebrieven van overheden, organisaties en bedrijven te beoordelen op heldere taal. Hun boodschap is om zo kort mogelijke zinnen te gebruiken, makkelijke woorden en de kern van de brief bovenaan te zetten. Afgelopen mei won team Abacadabra ook al de publieksprijs bij de landelijke wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel Mee met Taal.
Film team Abacradabra (duur: 3 minuten) om te bekijken en te delen

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers