Armoede in Drenthe: risicogroepen in beeld

Terug

Armoede in Drenthe: risicogroepen in beeld

Geschreven op 29 mei 2018

“Huishoudens met een niet-westerse achtergrond in Drenthe hebben een groter risico om in armoede te leven”

Leven in armoede kan iedereen overkomen. Toch zijn er groepen huishoudens die een hoger risico op armoede hebben omdat ze vaker onder de lage-inkomensgrens leven. Inzicht in de kenmerken van deze huishoudens, kan bijdragen aan het inrichten van armoedebeleid. We maken een uitsplitsing naar de samenstelling van het huishouden, de leeftijd van de kostwinner, de herkomst van het huishouden en het type inkomen (op basis van nieuwste gegevens die het CBS in januari 2018 heeft gepresenteerd).
De highlights uit het onderzoek:

  • Eenoudergezinnen en alleenstaanden hebben een hoger risico om in armoede te leven. Zo heeft in Drenthe 13,9% van de eenpersoonshuishoudens een laag inkomen. Gemiddeld in Nederland is dit 14,2%. Van de eenoudergezinnen leeft 17,7% in armoede. Dit is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in Nederland (17,5%).
  • Vooral de jonge huishoudens hebben kortdurend een inkomen onder de lage-inkomensgrens (25,7%). Na de pensioengerechtigde leeftijd neemt het aantal huishoudens dat leeft onder de armoedegrens juist sterk af. Iets minder dan 2% heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit komt omdat met de pensionering de inkomenssituatie voor velen verbetert doordat het (volledige) AOW-pensioen boven de lage-inkomensgrens uitkomt. De 65-plussers lopen van alle leeftijdsgroepen dan ook het minst risico op (langdurige) armoede.
  • Huishoudens met een niet-westerse achtergrond hebben een groter risico om in armoede te leven. In de provincie Drenthe heeft meer dan een derde (36,5%) van alle niet-westerse gezinnen een laag inkomen. In Nederland als geheel is dit 26,7%.
  • Het type inkomen heeft ook invloed: huishoudens met een overdrachtsinkomen leven relatief het vaakst in armoede (12,6%). Dit zijn de huishoudens waarvoor een uitkering, pensioen of studiefinanciering de voornaamste inkomensbron is. Ter vergelijking, iets meer dan 2% van de huishouden met een inkomen verkregen uit loondienst en 9,3% van de huishoudens met een eigen onderneming leven onder de lage-inkomensgrens.

Meer informatie? Bekijk de uitgebreide beschrijving van kenmerken van huishoudens met (langdurig) laag inkomen over de provincie Drenthe.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers